Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir Dilekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İSTEM SAHİBİ                               :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                            :

ADRESİ                                            :

KONU                                               :Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği Tedbir Alınması İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim … …, …/…/… tarihinde evlendiği … … ile aile konutu olan … … … adresinde ikamet etmektedir. (EK 1) Müvekkilin eşi … … devlet memuru olup … hastanesi acil servisinde şoför olarak çalışmaktadır. (EK 2)

2-) Müvekkilin eşi … … müvekkilin abisi … … ile yaşadığı bir husumet nedeniyle müvekkilimin abisi ile görüşmesine engel olmaya çalışmakta ve engel olamadığı hallerde de müvekkile karşı şiddet kullanmaktadır. Yaşanan dayak olayları üzerine bir süre annesinin … … … adresinde bulunan evinde kalan müvekkil burada da eşi … tarafından rahatsız edilmekte ve müvekkilin hayatını çekilmez hale getirmektedir. (EK 3)

3-) Açıklanan sebeplerle 6284 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 4. maddesinde yazılı tedbirlerin alınmasını sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 6284 S. K. m. 4, 5.

HUKUKİ DELİLLER                      :

1-Nüfus kaydı,

2-Müvekkilimizin eşine dair SGK döküm kaydı

3-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, uygun görülen tedbirlerin alınmasına, müvekkilin eşi … …’nin tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                             :

1-Nüfus kaydı

2-Müvekkilimizin eşine dair SGK döküm kaydı

3-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

4-Bir adet onaylı vekaletname örneği

İstemde Bulunan Vekili

                        Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat