Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir Dilekçesi

0
88

Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İSTEM SAHİBİ                               :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                            :

ADRESİ                                            :

KONU                                               :Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği Tedbir Alınması İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim … …, …/…/… tarihinde evlendiği … … ile aile konutu olan … … … adresinde ikamet etmektedir. (EK 1) Müvekkilin eşi … … devlet memuru olup … hastanesi acil servisinde şoför olarak çalışmaktadır. (EK 2)

2-) Müvekkilin eşi … … müvekkilin abisi … … ile yaşadığı bir husumet nedeniyle müvekkilimin abisi ile görüşmesine engel olmaya çalışmakta ve engel olamadığı hallerde de müvekkile karşı şiddet kullanmaktadır. Yaşanan dayak olayları üzerine bir süre annesinin … … … adresinde bulunan evinde kalan müvekkil burada da eşi … tarafından rahatsız edilmekte ve müvekkilin hayatını çekilmez hale getirmektedir. (EK 3)

3-) Açıklanan sebeplerle 6284 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 4. maddesinde yazılı tedbirlerin alınmasını sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 6284 S. K. m. 4, 5.

HUKUKİ DELİLLER                      :

1-Nüfus kaydı,

2-Müvekkilimizin eşine dair SGK döküm kaydı

3-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, uygun görülen tedbirlerin alınmasına, müvekkilin eşi … …’nin tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                             :

1-Nüfus kaydı

2-Müvekkilimizin eşine dair SGK döküm kaydı

3-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

4-Bir adet onaylı vekaletname örneği

İstemde Bulunan Vekili

                        Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here