İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Dilekçesi


HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                 
  
DAVACI                          : 
 
VEKİLİ                            :Av.
 
 
DAVALI                           :
 
TALEP KONUSU                 :Haksız İhtiyati haciz nedeniyle …………..TL. tazminat talebidir.
OLAYLAR                          :
1-Davalı müvekkilim aleyhine ……. tanzim……vade tarihli bonoya dayanarak…………Mahkemesinin ……….. tarih ve ………D.İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı almıştır.
2-
3-
4-Haksız ihtiyati haciz sebebiyle müvekkilimin uğradığı zararın davalıdan tahsili için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :………..Mahkemesinin …… D.İş sayılı dosyası,……İcra Dairesinin ……..esas sayılı dosyası ………..  ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;haksız ihtiyati haciz kararı nedeniyle müvekkilimin uğramış olduğu …….TL. zararın ……tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat