İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Dilekçesi

HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                 

  

DAVACI                          : 

 

VEKİLİ                            :Av.

 

 

DAVALI                           :

 

TALEP KONUSU                 :Haksız İhtiyati haciz nedeniyle …………..TL. tazminat talebidir.

OLAYLAR                          :

1-Davalı müvekkilim aleyhine ……. tanzim……vade tarihli bonoya dayanarak…………Mahkemesinin ……….. tarih ve ………D.İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı almıştır.

2-

3-

4-Haksız ihtiyati haciz sebebiyle müvekkilimin uğradığı zararın davalıdan tahsili için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat

 

DELİLLER                  :………..Mahkemesinin …… D.İş sayılı dosyası,……İcra Dairesinin ……..esas sayılı dosyası ………..  ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;haksız ihtiyati haciz kararı nedeniyle müvekkilimin uğramış olduğu …….TL. zararın ……tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı

vekili

Av.

EKİ           :

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...