İhtiyati Haciz Nasıl Kaldırılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İhtiyati Haciz Nasıl Kaldırılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 266- (Değişik: 18.02.1965 – 538/106 md.)

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilcek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya gayrimenkul rehin yahut muteber bir banka kefayeti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra tetkik merciine geçer:

İhtiyati Haczin Kaldırılması Açıklama

Borçlu, para yahut mahkemece kabul edilecek rehin veya hisse senetleri yahut tahviller depo etmek yahut taşınmaz rehin veya güvenli bir banka teminat mektubu göstermek koşuluyla ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilecektir.

İcra Takibine başlandıktan sonra bu hususta karar vermek yetkisi, İcra Tetkik Merciine geçecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat