İflasın Açılma Günü Nasıl Belirlenir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İflasın Açılma Günü Nasıl Belirlenir?

İlgili Yasa

İflâs tarihi:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 165- İflâs hükümle açılır ve bu hükümde açılma anı gösterilir.

İflâsa karar verilmesinden sonra iflâs davasından feragat geçersizdir.

İflâs kararının tebliği ve ilânı:

MADDE 166 – İflâs kararı, iflâs dairesine bildirilir.

Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Pisasası Kuruluna ve diğer lâzım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflâs edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilân eder. Tirajı en yüksek gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilân yapılamaz.

İflasın Açılma Günü Açıklama

Borçlunun iflâsı mahkeme kararıyla açılacak ve bu kararda iflâsın açılma günü gösterilecektir.

İflâs istemiyle açılan dâva sonucunda mahkece borçlunun iflâsına karar verildiği takdirde, artık iflâs davasından vazgeçilmesi mümkün değildir.

Mahkemece usulen iflâs kararı iflâs dairesine gönderilecektir.

İflâs kararını alan iflâs dairesi hemen doğrudan;

  1. Tapuya.
  2. Ticaret siciline,
  3. Gümrük idaresine,
  4. Posta idaresine,
  5. Türkiye Bankalar Birliğine,
  6. Yerel ticaret odalarına,
  7. Yasal sanayi odalarına,
  8. Menkul kıymetkler borsasına,
  9. Sermaye piyasası kuruluna,
  10. İlgili diğer kurum ve kuruluşlara:

İflâs kararını bildirecektir. Bundan başka iflâs kararını Türkiye’de yayınlanan tirajı büyük 5 büyük gazeteden birinde ilân edecektir (örneğin; Hürriyet, Milliyet. Sabah gazeteleri gibi) Ayrıca, iflâs edenin işlem merkezinde yayınlanan bir gazete ile Ticaret sicili gazetesinde de ilân edecektir, Tirajı en yüksek gazete işlem merkezinin bulunduğu yerde çıkıyorsa, ayrıca mahalli gazetede ilânın gerek duyulmayacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat