İflas Davası Dilekçesi


ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                  KAYSERİ
  
İFLAS İSTEYEN
BORÇLU                     : 
 
VEKİLİ                       :Av.
 
 
 
TALEP KONUSU           :Aciz nedeniyle doğrudan doğruya İflas istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-Müvekkil bu güne kadar yapmış olduğu ticari faaliyetleri sonucunda genel anlamda var olan ekonomik kriz ve işlerinin iyi gitmemesi nedenleriyle büyük borçlar altına girmek zorunda kalmış ve bunları da ödeyemez hale düşmüştür.
2-
 
3-İ.İ. Kanununa göre bütün aktif ve pasif ile alacaklıların isim ve adreslerini gösteren mal beyanı ilişikte sunulmuştur.
4-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize başvuruda bulunarak pasifin aktiflerin çok üstünde olması ve bütün alacaklılara eşit işlem yapılabilmesini sağlayabilmek için  borçlunun kendisinin  iflasını istemesi zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :Şirket bilançosu,Mal beyanı,……… ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkil şirketin doğrudan doğruya iflas talebinin kabulü ile müvekkil şirketin iflasına karar verilmesini   vekaleten arz ve talep ederim.
 
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti
Mal beyanı
Şirket bilançosu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat