İflas Davası Dilekçesi Örneği

ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                  KAYSERİ

  

 

DAVACI                     : 

 

VEKİLİ                       :Av.

 

 

DAVALI                      :

 

TALEP KONUSU           :Borçlunun İflasına karar verilmesi istemidir.

 

OLAYLAR                    :

1-Borçluya karşı başlatılan ………………………. yolu ile icra takibinde

 

2-

 

3-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize başvuruda bulunarak borçlunun iflasına karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat

 

DELİLLER                  :İflas dosyası,……… ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile borçlunun (itirazının kaldırılmasına)(herhangi bir itirazda bulunmadığı ve borcu ödemediği anlaşıldığından)ve davalının iflasına karar verilmesini masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı

vekili

Av.

EKİ           :

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...