İflas Davası Dilekçesi Örneği


ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                  KAYSERİ
  
 
DAVACI                     : 
 
VEKİLİ                       :Av.
 
 
DAVALI                      :
 
TALEP KONUSU           :Borçlunun İflasına karar verilmesi istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-Borçluya karşı başlatılan ………………………. yolu ile icra takibinde
 
2-
 
3-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize başvuruda bulunarak borçlunun iflasına karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :İflas dosyası,……… ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile borçlunun (itirazının kaldırılmasına)(herhangi bir itirazda bulunmadığı ve borcu ödemediği anlaşıldığından)ve davalının iflasına karar verilmesini masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat