İDDİANAMEDEKİ EYLEM İLE BAĞLILIK KURALI-GÖREVİ YAPTIRMAK İÇİN DİRENME SUÇU

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İDDİANAMEDEKİ EYLEM İLE BAĞLILIK KURALI-GÖREVİ YAPTIRMAK İÇİN DİRENME SUÇU

T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2015/43931
K. 2017/12708
T. 9.11.2017

* GÖREVİ YAPTIRMAK İÇİN DİRENME SUÇU ( Müştekilerin Soruşturma Beyanlarında Sanığın Arkadaşını Ellerinden Almaya Çalıştığı ve Arabaya Binmemek İçin Zorluk Çıkardığı Yönünde Anlatımlarının Olmadığı/Tanığın Sanıkların Polislere “Bizi Götüremezsiniz” Dediğini Belirttiği/Tanığın Sanığın Arabaya Binmemek İçin Direndiğini İfade Ettiği – Sanığın Hakkında İşlem Yapmak Üzere Karakola Götürmek İsteyen Polis Memurlarına Karşı Gelerek Araca Binmemek İçin Zorluk Çıkartması Biçiminde Açıklanan Eyleminde Cebir veya Tehdit Unsurlarının Ne Şekilde Gerçekleştiğinin Kanıtlara Dayalı Olarak Tartışılıp Gösterilmediği )

* İDDİANAMEDEKİ EYLEM İLE BAĞLILIK KURALI ( İddianame İçeriğine Göre Sanığın Eyleminin Arkadaşını Polislerin Elinden Kurtarmaya Çalışması ve Ekip Otosuna Binmemek İçin Direnmesi Biçiminde Açıklandığı/Hakaret Ettiğine Dair Açılmış Bir Kamu Davasının Bulunmadığı/Dava Açılmayan Hakaret Suçundan Hükümlülük Kararı Verilerek CMK’nın 225/1. Maddesine Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği )

* ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Birden Fazla Görevliye Karşı Bir Suç İşleme Kararı Kapsamında Tek Bir Fiille Direnmesine Karşın TCK’nın 43/2. Maddesinin Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
5237/m.43/2
5271/m.225/1, 230/1-c

ÖZET : Dava, görevi yaptırmak için direnme suçuna ilişkindir.

İddianame içeriğine göre sanığın eyleminin, arkadaşını polislerin elinden kurtarmaya çalışması ve ekip otosuna binmemek için direnmesi biçiminde açıklanması ve hakaret ettiğine dair açılmış bir kamu davası bulunmaması karşısında, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan hakaret suçundan hükümlülük kararı verilerek, CMK’nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,

Müştekilerin soruşturma beyanlarında sanığın arkadaşını ellerinden almaya çalıştığı ve arabaya binmemek için zorluk çıkardığı yönünde bir anlatımlarının olmaması, tanığın sanıkların polislere bizi götüremezsiniz dediğini belirtmesi, diğer tanığın ise sanığın arabaya binmemek için direndiğini ifade etmesi karşısında, sanığın hakkında işlem yapmak üzere karakola götürmek isteyen polis memurlarına karşı gelerek araca binmemek için zorluk çıkartması biçiminde açıklanan eyleminde, cebir veya tehdit unsurlarının somut olayda ne şekilde gerçekleştiği kanıtlara dayalı olarak tartışılıp gösterilmeden, CMK’nın 230/1-c maddesine aykırı olarak, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle görevi yaptırmak için direnme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

Sanığın, birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararı kapsamında tek bir fiille direnmesine karşın, TCK’nın 43/2. maddesi uygulanmaması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;

Ancak;

1-) İddianame içeriğine göre sanığın eyleminin, arkadaşını polislerin elinden kurtarmaya çalışması ve ekip otosuna binmemek için direnmesi biçiminde açıklanması ve hakaret ettiğine dair açılmış bir kamu davası bulunmaması karşısında, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan hakaret suçundan hükümlülük kararı verilerek, CMK’nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,

2-) Müştekilerin soruşturma beyanlarında sanığın arkadaşını ellerinden almaya çalıştığı ve arabaya binmemek için zorluk çıkardığı yönünde bir anlatımlarının olmaması, tanığın sanıkların polislere bizi götüremezsiniz dediğini belirtmesi, diğer tanığın ise sanığın arabaya binmemek için direndiğini ifade etmesi karşısında, sanığın hakkında işlem yapmak üzere karakola götürmek isteyen polis memurlarına karşı gelerek araca binmemek için zorluk çıkartması biçiminde açıklanan eyleminde, cebir veya tehdit unsurlarının somut olayda ne şekilde gerçekleştiği kanıtlara dayalı olarak tartışılıp gösterilmeden, CMK’nın 230/1-c maddesine aykırı olarak, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle görevi yaptırmak için direnme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

3-) Kabule göre de;

a-)Sanığın, birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararı kapsamında tek bir fiille direnmesine karşın, TCK’nın 43/2. maddesi uygulanmaması,

b-)TCK’nın 53/1-b maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin, 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı kararıyla, iptal edilmiş olması nedeniyle, uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 Sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat