İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Nedir?

T.M.K. m. 130 a göre yeniden evlenmek isteyen kimse önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Hukuken geçerli bir evlilik varken ikinci bir evlilik yapılamaz. T.M.K. tek evlilik esasını benimsemiştir. Yeniden evlenmek isteyen kimse önceki evliliğini vefat, boşanma veya butlan sebebiyle sona erdiğini ispat etmek zorundadır. Evlilik de boşanma ve ölüm de kocanın nüfus kayıt hanesine işlenmektedir. Normal olarak bir kişi evliyken ikinci evlilik yapamaz. Bazen nüfus kayıtlarında yapılan sahtecilik ve benzer yöntemlerle evli bir kişinin ikinci evlilik yaptığına tanık olmaktayız. Bu hem sahtecilik, resmi evrakta tahrifat suçunu oluşturur hem de T.M.K. 145/1 gereğince ikinci evliliğinde mutlak olarak iptalini gerektirir.

İddet Müddetinin Süresi

T.M.K. m. 132 gereğince kadın kocasının ölümü veya boşanma kararının kesinleşme tarihinden veya evlilik iptal edilmişse evliliğin butlanı tarihinden itibaren üç yüz gün geçmeden yeniden evlenemez. Doğum halinde bu süre kendiliğinden sona erer. Boşanan eşler birbirileriyle yeniden evlenmek isterlerse veya kadının gebe olmadığı doktor raporuyla ispat edilirse hakim bu süreyi tamamen kaldırmakla yükümlüdür.

Kadın için bekleme süresinin amacı doğması muhtemel çocuğun nesebinin karışmasına engel olmaktır. T.M.K. m. 132/3’te Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır demek suretiyle sürenin kısaltılamayacağı ancak kaldırılabileceği belirtilmiştir. Bu duruma göre yeniden evlenmek isteyen kadının gebe olmadığının saptanması veya eşlerin birbirleriyle yeniden evlenmek istemeleri halinde hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Hakim bu maddi olguların gerçekleşmesiyle birlikte bekleme süresini tamamen ortadan kaldırmalıdır.

İddet müddetinin kaldırılması dava suretiyle olmaktadır. Bunun için iddet müddetinin kaldırılmasını isteyen kadın mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme iddet müddetinin kaldırılması için kadını hastaneye sevk eder ve kadının gebe olmadığına dair doktor raporu ister. Kadının hastaneye sevki sırasında düzenlenecek raporun elden getirilmesi yargılamanın hızlanmasına sebep olur. Eğer kadın iddet müddetinin kaldırılmasını hızlandırmak istiyorsa mutlaka bir avukatla görüşmesi gerekmektedir.

İddet müddetinin kaldırılması davası doktor raporuna bağlı bir davadır. Doktorun raporu mahkemeye intikal ettikten sonra hakim isterse kadının iddet müddetini bir günde bile kaldırabilir. Mahkemenin resmi yazışma suretiyle rapor talep etmesi ve evrakları beklemesi uzun zaman alabilmektedir.