İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

…  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZ EDEN                     :

VEKİLİ                                :

KONU                                   : İdari gözetim kararına karşı itirazlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz ….. …….., ….. ülkesi vatandaşı olup …/…/… tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak adına ….. Gümrük Kapısı’na gelmiş, burada yapılan aramalarda “Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler” kategorisinde değerlendirilmiş ve hakkında sınır dışı etme kararı verilmiştir.

2-) Daha sonra yapılan incelemede 6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.” Hükmü yasal dayanak gösterilerek müvekkilimiz hakkında idari gözetim kararı verilmiş ve …/…/… tarihinde geri gönderme merkezine gönderilmiştir.

3-) Müvekkilimiz, geri gönderme merkezinde …/…/… tarihinden …/…/… tarihinde tutulmuş ve 6 ayın dolması üzerine de 6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması halinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.” Düzenlemesi gerekçe gösterilerek 6 ay daha uzatma kararı verilmiştir.

4-) Uzatma kararı verilmesi bakımından hiçbir şart oluşmamış olup, müvekkilimizin ülkesine gönderilmesi bakımından tüm şartlar mevcuttur bu nedenle verilen bu karara itiraz etmek ve müvekkilimizin ülkesine gönderilmesinin sağlanması için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanmaya çalışılan nedenlerle, müvekkilimizin ülkesine gönderilmesinin sağlanmasını, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

    İtiraz Eden Vekili

                                                                                                             Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat