Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılmasına İtiraz Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılmasına İtiraz Dilekçesi

……………………………..’ NE;

DOSYA NO                          :  …/… E. 

SANIK                                  :   

MÜDAFİİ                             :

KONU                                   :

 

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz hakkında ….. Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …./…. E. …./… K. sayılı dosyası ile verilen ve Müdürlüğünüzce infaz edilen …… numaralı denetimli serbestlik kararı, yükümlülüklere uymaması üzerine …/…/… tarihli karar ile kaldırılmıştır. (EK-1)

2-) Müvekkilimizin bu yükümlülüklere uymamasının sebebi , …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu ağır beyin travması olup, bu konuda hastane ve doktor raporları da dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-2)

3-) Belirtilen sebeple kararın bu mazeretimiz doğrultusunda tekrar incelemeye alınmasını müvekkil adına vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) … Mahkemesi …./…. E. …./… K. sayılı dosyası

2-) …. Tarihli doktor ve hastane raporları.

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Hükümlü Müdafii

                                                                                                                                  Av.

           

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat