İcra Taşınmazın İhalesi Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İcra Taşınmazın İhalesi Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 129- Gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki artırma bedeli gayrimenkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde yetmişbeşini bulmak ve satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o gayrimenkul ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme paylaştırma masraflarına tecavüz etmek şarttır.

(Değişik: 09.11.1988 – 3494/20 md.) Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilânında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lâzımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.

Taşınmazın İhalesi Açıklama

Taşınmaz satışında 3 defa bağırıldıktan sonra en çok artırana (ihale edilecektir) satılacaktır. Ancak, artırma bedeli taşınmaz için tahmin edilen değerin en az % 75’ini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı diğer alacaklıları o taşınmazla temin edilmişse, bunların toplamından fazla alacak ve paraya çevirme paylaştırma masraflarını da kapsayacaktır. Bu miktara ulaşılamamışsa, artırma ilâmında belirtilen süre sonunda yeniden çıkarılan ihalede en çok artırana ihale edilecektir. Bu ihalede malm tahmin edilen değerinin % 40’ını bulması rüçhanlı alacaklılar toplamından fazla olması, paraya çevinne ve paylaştırma masraflarını karşılaması gerekecektir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat