İcra Takiplerinin Geriye Bırakılması Sırasında Sürelerin İşlemesi

İlgili Yasa

Talikin müddetlerinin cereyanına tesiri

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 56- Takip talikleri esnasında müddetlerin cereyanı durmaz. Müddetin nihayeti bir talik gününe rastlarsa müddet talikin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır.

Açıklama

İcra takiplerinin geriye bırakılması sırasında sürelerin işlemesi durmaz. Ancak sürenin sonu bir erteleme gününe rastlarsa süre, ertelenmemiş sona ermesinden (bitiminden) sonra bir gün daha uzatılacaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat