İcra Takipleri Talebi Nasıl Düzenlenir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra Takipleri Talebi Nasıl Düzenlenir?


İlgili Yasa
Takip talebi ve muhtevası:
İCRA VE İFLÂS KANUNU MADDE 58- Takip talebi icra müdürüne yazı ile veya sözlü olarak yapılır.
Talepte şunlar gösterilir:

  1. Alacaklının ve varsa kanunî temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgâhı (ikametgâh gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer ikametgâh sayılır);
  2. Borçlunun ve varsa kanunî temsilcisinin adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhı;

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, şöhret ve ikametgâhları;

  1. Alacağın ve istenen teminatın Türk parası ile tutarı ve faizi, alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün,
  2. Senet, senet yoksa borcun sebebi;
  3. Takip yollarından hangisinin seçildiği;

Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.
Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.

İcra Takipleri Talebi

İcra takip isteği icra müdürüne yazılı veya sözlü olarak yapılır. Takip talebinde;

  1. Alacaklının (varsa yasal temsilcisi) ile vekilinin adı. soyadı, adresleri. Alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgâhı.
  2. Borçlunun ve (varsa yasal) temsilcisinin adı. soyadı ve ikametgâh adresleri.

(terekeye karşı yapılan icra takiplerinde tebligat yapılacak tüm mirasçıların adı soyadı, ikametgâhları adresleri gösterilecektir.)

  1. Alacağın ve istenen teminatın Türk parası ile tutarı ve faizi, (alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün),
  2. Senet, senet yoksa borcun nedeni.
  3. Takip yollarının hangisinin seçildiği,

gösterilir. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat