İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçe Örneği

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçe Örneği

……………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :2018/…… E.

YETKİYE İTİRAZ EDEN
BORÇLU :Adı ve Soyadı…………… T.C No:…………..
ADRES :

VEKİLİ :Av……
ADRES :

ALACAKLI :
VEKİLİ :Av……
ADRES :

KONUSU :Yetkiye itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR
Müvekkil hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri,…/…/2018 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiş olup, 7 günlük yasal süresi içerisinde yetkiye itiraz ediyoruz.
Müvekkilin, ödeme emrinde de belirtildiği üzere ikametgah adresi ………..Mah. ……….. Cad. No:….. /…………..İlidir Dolayısı ile ……………..İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, yetki itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederim. ../../2018

İTİRAZ EDEN
Vekili Av………………….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat