İcra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İcra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

BAKIRKÖY ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2015/……… E.

Borçlunun yetki itirazının kabulü ile, dosyanın yetkili K.Çekmece Nöbetçi İcra Müdürlükleri’ne gönderilmesini talep ederim. 16.02.2015

       Alacaklı Vekili

                                                Av. 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat