100. madde malumatı müzekkeresi örneği

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

100. madde malumatı müzekkeresi örneği

T.C.
BAKIRKÖY
….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:2015/……. ESAS

BURSA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :2009/36232 Esas sayılı dosyanız

Alacaklı :
Vekili     :
Borçlu   :

Yukarıda numarası yazılı dosyamız borçlusu …………………… adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan, İstanbul İli Bakırköy İlçesi Sakızağacı Mah. 245 Ada 13 parselde kain 2 nolu bağımsız bölüm üzerinde, müdürlüğünüzün ilgi sayılı dosyasından …………… tarih ve ………………… yevmiye nolu haczinizin bulunduğu görülmekle, satışa esas olmak üzere, İİK 100. maddeye yarar malumatların sorulmasına karar verilmiştir.

Karar gereği dosyanızın tetkik edilerek, gerekli bilgilerin müdürlüğümüze bildirilmesi hususu rica olunur.

İcra Md Yrd

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat