İcra Dairesince Haczedilen Hakların Korunması Ve Tahsili

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İcra Dairesince Haczedilen Hakların Korunması Ve Tahsili


İlgili Yasa
Diğer haklar için:
İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 90- İcra dairesi haczedilen hakların muhafazasına ve alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalışır ve lâzım gelen masrafların peşin ödenmesini isteyebilir.
Açıklama
İcra dairesince; haczedilen hakların korunması ve alacaklardan günü gelenlerin tahsili hususunda gerekli önlemler alınır, gereken masrafların da peşin ödenmesi istenebilir. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat