Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği

İlgili Yasa

Haciz veya iflâs istemek yetkisi:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 37- İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemeyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflâsa tabi eşhastan olupta, alacaklı isterse yetkili ticaret mahkemesince iflâsına karar verilir.

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği Açıklama

İcra emri borçluya (tebliğ olunur) bildirilir ve 7 gün geçmesine rağmen de borç ödenmezse, borçlunun malları haczolunur. Alacaklı isterse ve şartlan varsa Ticaret Mahkemesince borçlunun iflâsına karar verilebilir. Ancak, bu halde, borçlunun iflâsa bağlı kişilerden olmasını yasa öngörmüştür. İflasa bağlı olmayan kişilerin iflâsına karar verilemez.

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği Görevli Mahkeme

 1. Ticaret mahkemesi,
 2. Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği Yetkili Mahkeme

Borçlunun konutunun bulunduğu ve icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi yetkili mahkeme’dir.

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği Davacı

Alacaklı veya alacaklılar

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği Davalı

Borçlu

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği Dava Açma Koşulları

 1. İcra emrindeki Ödeme süresi (7 günlük süre) geçmiş olmalı,
 2. Borçlu iflâsa bağlı kişilerden bulunmalı,
 3. Alacaklı, borçlunun iflâsını istemeli.

Borcunu Ödemiyen Borçlunun İflâsına Karar Verilme İsteği Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Mahkeme, icra emrinde yazılı sürenin geçip geçmediğini araştıracaktır.
 2. Basit yargılama usulü uygulanacaktır.
 3. Borçlunun iflâsa bağlı kişilerden olup olmadığı saptanacak, olmadığı takdirde dava reddolunacaktır.’
 4. İcra takip dosyası getirtilecektir.
 5. Borçluyu ve alacaklıyı dinleyecektir.
 6. Alacaklının, borçlunun iflâsım istemesi, gözönünde tutulacak en önemli husustur. Zira malıkemece borçlunun iflâsına karar verilebilmesi için alacaklının istekte bulunması zorunludur.
 7. Koşullar doğmuşsa, borçlunun iflâsına karar verilir. Bu karar ilân olunur.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat