Hükümlüyü Salıverilme İçin Hazırlama Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hükümlüyü Salıverilme İçin Hazırlama Nasıl Yapılır?

Koşullu Salıverilmede İyi Hâlin Saptanması

Hükümlünün, Kanunun 107 nci maddesinde öngörülen süreleri, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, hak­larını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğu­nun disiplin kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanmış bulunması gere­kir. (m. 89)

Salıverilme Öncesi İçin Önlem Ve İlişkiler

Hükümlünün salıverildikten sonraki geleceğini düzenlemeyi düşünmesini sağ­layıcı tedbirler alınır ve toplumla uyumu ile ailesinin çıkarları için bu konularda hizmet veren resmî ve özel kuruluş veya kişilerle ilişki kurması doğrultusunda kat­kı ve yardımda bulunulur, (m. 90)

Hükümlüye İş Bulmada Yardım

Hükümlü, salıverildiğinde iş bulması veya kendi işini kurması yönünde özen­dirilir. Bu konuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile resmî kurumlarla işbirliği yapılır. Bu husustaki ayrıntılar tüzükte gösterilir, (m. 91)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat