HÜKÜMLÜNÜN CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMADAN YENİ YERLEŞİM YERİ EDİNMESİ VE BU SEBEPLE İKAMETİNİ DEĞİŞTİRMESİ MÜMKÜN OLMAYACAĞI – SULH HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 16802
Karar: 2016 / 213
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Hükümlünün cezaevinden tahliye olmadan yeni yerleşim yeri edinmesi ve bu sebeple ikametini değiştirmesi mümkün olmayacağı anlaşıldığından uyuşmazlığın Ankara Batı 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(4721 S. K. m. 411)

Dava ve Karar: Vesayet hukukuna ilişkin davada Ankara Batı 3. Sulh Hukuk ve Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
Dava, hükümlünün yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesi talebine ilişkindir.
Hükümlü S.. K.., Ankara Batı 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.10.2014 tarih ve 2014/6 E. – 2014/206 K. sayılı ilâmı ile kısıtlanarak, kendisine babası A.. K.. vasi olarak atanmıştır.
Vasi, 06.10.2015 tarihli dilekçesi ile hükümlünün adres değişikliğine izin verilmesini talep etmiştir.
Ankara Batı 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 08.10.2015 tarihli ek karar ile hükümlünün yerleşim yerinin “K.. Mah. … Sk. T.. S.. ..-..Blok No:.. Altındağ/ANKARA” olarak değiştirilmesine izin vermiş ve 14.10.2015 tarihli ek karar ile hükümlünün yerleşim yeri adresinin “K.. Mah. .. Sk. T.. S.. ..-.. Blok No:.. Altındağ/ANKARA” olarak değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.
Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesince ise, hükümlü cezaevinde iken adres değişikliği söz konusu olamayacağı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca da, “Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
Hükümlünün Ankara Batı 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.10.2014 tarih ve 2014/6 E. 2014/206 K. sayılı ilâmı ile kısıtlandığı ve vasinin talebi nedeniyle hükümlünün adres değişikliğine izin verildiği anlaşılmıştır. Hükümlünün cezaevinden tahliye olmadan yeni yerleşim yeri edinmesi ve bu sebeple ikametini değiştirmesi mümkün olmayacağı anlaşıldığından uyuşmazlığın Ankara Batı 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Ankara Batı 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat