Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasından Sonra Yeni Suç İşleme

İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasından Sonra Yeni Suç İşleme

Yargıtay 3. Ceza Dairesi
ESAS: 2015/5821
KARAR: 2015/11632

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Mahkeme tarafından 17.05.2012 tarihinde sanık hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” dair karar verildiği, sanığın deneme süresi içinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle, “mahkememizce sanık hakkında kurulan 2011/104 E, 2012/419 sayılı hükmün açıklanmasına” biçiminde karar verildiği görülmüş olup, 5271 sayılı CMK’nin 223/1-6 ve 232/1, 2, 3, 4 ve 6. Maddesine uygun biçimde infazı kabil bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 01.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat