SANIK HAKKINDA ADLİ PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİĞİ – MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN YALNIZCA HAPİS CEZASINA İLİŞKİN OLDUĞUNUN GÖZETİLMEDİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

T.C YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 4629
Karar: 2016 / 119
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Sanık hakkında sonuç olarak .. ay hapis cezasından çevrilme ve doğrudan olmak üzere iki kez …TL adli para cezasına hükmedildiği,ilgili kanun maddesi uyarınca uygulamada asıl mahkumiyetin adli para cezası olduğu, mükerrirlere özgü infaz rejiminin yalnızca hapis cezasına ilişkin olduğu gözetilmeksizin sanık hakkında hükmedilen adli para cezasına tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi, bozma sebebiyse de bu hususu yeniden yargılanmayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 50, 58, 155) (5275 S. K. m. 106, 108) (1412 S. K. m. 321) (5320 S. K. m. 8) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Katılana ait şirkette şoför olarak çalışan sanığın İstanbul’a götürmek üzere yükleyip şirket garajına bıraktığı kamyonu nakliye gününden önce şahsi işini görmek amacıyla katılanın bilgi ve rızası olmadan garajdan çıkartarak kazaya karıştığı anlaşıldığından hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Mahkumiyet hükmü tesis edilirken temel ceza ”takdiren ve teşdiden” belirlenmiş olup; adli para cezasında alt hadden uzaklaşılmasına karşın hapis cezasının alt sınırdan tayin edilerek çelişki oluşturulması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanık hakkında sonuç olarak 10 ay hapis cezasından çevrilme ve doğrudan olmak üzere iki kez 6.000 TL adli para cezasına hükmedildiği, TCK’nın 50/5. maddesi uyarınca uygulamada asıl mahkumiyetin adli para cezası olduğu, 5275 Sayılı Kanun’un 108 ve 106. maddeleri karşısında mükerrirlere özgü infaz rejiminin yalnızca hapis cezasına ilişkin olduğu gözetilmeksizin sanık hakkında hükmedilen adli para cezasına TCK’nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından TCK’nın 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkartılarak sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat