T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17771

Karar: 2000 / 622

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Yasaya göre yapılan takipte hesap kat ihtarına itiraz edilmesi halinde icra emri tebliği üzerine borçluların takibe itiraz etmesi durumunda itirazın incelenmesi gerekirken itirazın mercice incelenemeyeceğinden bahisle itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 150)

İcra Emri Tebliği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçiler vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İtirazın İncelenmesi Gereği

Karar: İİK. nun 150/ı maddesine göre yapılan takipte hesap kat ihtarına itiraz edilmesi halinde icra emri tebliği üzerine borçluların takibe itiraz etmesi durumunda aynı yasanın 68/b maddesi çerçevesinde itirazın incelenmesi gerekirken itirazın mercice incelenemeyeceğinden bahisle itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçiler vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat