HAPİS CEZASI VE ADLİ PARA CEZASININ BİRLİKTE DÜZENLENMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

HAPİS CEZASI VE ADLİ PARA CEZASININ BİRLİKTE DÜZENLENMESİ

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2014/37402
K. 2017/6916
T. 14.6.2017
 

* BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Katılanın Firmasına Ait Banka Hesabından Sanığın Banka Hesabına Para Havale Edildikten Sonraki Sanığın Banka Hesabına Ait Hesap Hareketlerinin Getirtilerek ve İlgili Bankadan Sorularak Paranın Kim Tarafından Nasıl ve Nerede Çekildiği veya Harcandığının Araştırılması Banka Şubesinden veya Bankamatiklerden Çekilmiş Olması Halinde Kamera Kayıtlarının Getirtilmesi Gereği )

* İZİNSİZ HAVALE İŞLEMİNDE İP NUMARASININ BELİRLENMESİ ( IP Numarasının Olay Tarihinde Bağlı Olduğu Bilgisayar İle IP Numarasının Kayıtlı Olduğu Kişilerin Kimlik Bilgilerinin ve Sanık İle İrtibatlarının Araştırılması ve Sanığın Suçu İşlemediğine Dair Savunmasının Doğru Olup Olmadığının Tespiti Bakımından Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması veya Bilişim Konusunda Teknik Yeterliliği ve Uzmanlığı Olan Kolluk Birimlerine İnceleme ve Araştırma Yaptırılacağı )

* KATILANIN BANKA HESABINDAN SANIĞIN BANKA HESABINA İNTERNET YOLUYLA VE KATILANIN ŞİFRELERİNİN ELDE EDİLEREK PARA AKTARILMASI ( TCK. Md.142/2-e’de Tanımlanan Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Hatalı Hukuki Nitelendirme İle Aynı Kanunun 244/4. Maddesiyle Uygulama Yapılmasının İsabetsizliği )

* EK SAVUNMA HAKKI ( İddianamede Sanık Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Kamu Davası Açıldığı Halde Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden TCK. 244/4. Maddesinde Yer Alan Bilişim Sistemini Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suretiyle Menfaat Temin Etme Suçundan Cezalandırılmasına Karar Verilerek CMK. 226/1. Maddesine Aykırı Davranıldığı )

* HAPİS CEZASI VE ADLİ PARA CEZASININ BİRLİKTE DÜZENLENMESİ ( Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama – Sadece Hapis Cezasına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
5237/m.142/2-e,158/1-f,244/4
5271/m.226/1

ÖZET : 1-Katılanın firmasına ait banka hesabından sanığın banka hesabına para havale edildikten sonraki sanığın banka hesabına ait hesap hareketlerinin getirtilerek ve ilgili bankadan sorularak, paranın kim tarafından, nasıl ve nerede çekildiği veya harcandığının araştırılması, banka şubesinden veya bankamatiklerden çekilmiş olması halinde kamera kayıtlarının getirtilmesi, kamera kayıtları temin edilmesi halinde de parayı çeken kişinin sanık olup olmadığı veya sanıkla irtibatlı olup olmadığının araştırılması, havale işleminin yapıldığı IP numarasının olay tarihinde bağlı olduğu bilgisayar ile IP numarasının kayıtlı olduğu kişilerin kimlik bilgilerinin ve sanık ile irtibatlarının araştırılması ve sanığın suçu işlemediğine dair savunmasının doğru olup olmadığının tespiti bakımından tüm deliller toplandıktan sonra, konusunda uzman bilirkişiden rapor alınması veya bilişim konusunda teknik yeterliliği ve uzmanlığı olan ilgili kolluk birimlerine gerekli inceleme ve araştırma yaptırılması ile yapılacak inceleme sonucuna göre deliller bir bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

2-Katılanın firmasına ait banka hesabından sanığın banka hesabına internet yoluyla ve katılanın şifrelerinin elde edilerek para aktarılması eyleminin TCK’nın 142/2-e maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden hatalı hukuki nitelendirme ile aynı Kanunun 244/4. maddesiyle uygulama yapılması,

3-İddianamede sanık hakkında TCK. 158/1-f maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açıldığı halde, sanığa ek savunma hakkı verilmeden TCK. 244/4. maddesinde yer alan bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suretiyle menfaat temin etme suçundan cezalandırılmasına karar verilerek CMK. 226/1. maddesine aykırı davranılması,

4- Sanık hakkında TCK. 244/4 maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulduğu ve anılan maddede hapis cezası ve adli para cezası birlikte düzenlendiği halde, sadece hapis cezasına hükmedilip adli para cezasına hükmedilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 Sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline dair Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş; dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;
1-) Katılanın kovuşturmadaki anlatımından, olay günü önce… isimli kişinin banka hesabından 1.000,00-TL paranın katılanın yetkilisi olduğu Makina firmasının hesabına aktarıldığı, aynı gün katılanın anılan firmasının hesabından da 4.600,00-TL paranın sanığın banka hesabına aktarıldığının ve dava dışı şahsın hesabından 1.000,00-TL paranın aktarılması eylemine dair olarak da dava açıldığının anlaşılması karşısında; ilgili dosyanın araştırılarak, mümkünse dosyaların birleştirilmesi, olmadığı taktirde dava dosyasının bu davayı ilgilendiren delillerinin onaylı örneklerinin dosya içine konularak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,

2-) Katılanın firmasına ait banka hesabından sanığın banka hesabına para havale edildikten sonraki sanığın banka hesabına ait hesap hareketlerinin getirtilerek ve ilgili bankadan sorularak, paranın kim tarafından, nasıl ve nerede çekildiği veya harcandığının araştırılması, banka şubesinden veya bankamatiklerden çekilmiş olması halinde kamera kayıtlarının getirtilmesi, kamera kayıtları temin edilmesi halinde de parayı çeken kişinin sanık olup olmadığı veya sanıkla irtibatlı olup olmadığının araştırılması, havale işleminin yapıldığı IP numarasının olay tarihinde bağlı olduğu bilgisayar ile IP numarasının kayıtlı olduğu kişilerin kimlik bilgilerinin ve sanık ile irtibatlarının araştırılması ve sanığın suçu işlemediğine dair savunmasının doğru olup olmadığının tespiti bakımından tüm deliller toplandıktan sonra, konusunda uzman bilirkişiden rapor alınması veya bilişim konusunda teknik yeterliliği ve uzmanlığı olan ilgili kolluk birimlerine gerekli inceleme ve araştırma yaptırılması ile yapılacak inceleme sonucuna göre deliller bir bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, yetersiz bilirkişi raporu ile eksik inceleme ve kovuşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

3-) Katılanın firmasına ait banka hesabından sanığın banka hesabına internet yoluyla ve katılanın şifrelerinin elde edilerek para aktarılması eyleminin 5237 Sayılı TCK’nın 142/2-e maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden hatalı hukuki nitelendirme ile aynı Kanunun 244/4. maddesiyle uygulama yapılması,

4-) Kabule göre de;

a-) İddianamede sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açıldığı halde, sanığa ek savunma hakkı verilmeden 5237 Sayılı TCK’nın 244/4. maddesinde yer alan bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suretiyle menfaat temin etme suçundan cezalandırılmasına karar verilerek 5271 Sayılı CMK’nın 226/1. maddesine aykırı davranılması,

b-) Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 244/4 maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulduğu ve anılan maddede hapis cezası ve adli para cezası birlikte düzenlendiği halde, sadece hapis cezasına hükmedilip adli para cezasına hükmedilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümde 1412 Sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 14.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat