Hangi Kararlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hangi Kararlar Kesinleşmeden İcraya Konulamaz?

1- Kira Tespit İlamları ve eklentileri olan Mahkeme masrafları ile vekalet ücreti
2- Boşanmaya ilişkin ilamlarda eklentisi niteliğinde olan tazminat. Yoksulluk nafakası , Mahkeme masrafı ve vekalet ücretleri.
3- İntifa hakkına ilişkin ilamlar ve eklentileri
4- Uyarlama Davası sonucu verilen kararlar ve eklentileri (Kira tespiti olduğundan )
5- Tapu Kaydının iptali ve davacı adına tesciline ilişkin ilamlar ve eklentileri
6- Bir paydaş tarafından diğer paydaş hakkında verilmiş olan Müdahalenin Menine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
7- Eser Sözleşmesinin iptali ile ilgili taşınmazların maliklerine teslimine ilişkin ilam ve eklentileri
8- Müdahalenin meni ve eklentilerine ilişkin ilamlar,
9- Şuf’a ilamı kesinleşmeden eklentileri için icraya konamaz.
10- Şirketin fesih ve tasviyesine ve tasfiye memurunun tayinine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
11- Boşanma, babalık gibi aile hukukuna ilişkin ilamlar, şahsın hukukuna ilişkin ilamlar, bunların eklentileri tazminat, yoksulluk nafakası, vek ücreti ve mahkeme masrafı kesinleşmeden icraya konamaz.
12- Çocuk teslimine ilişkin ilamlar,
13- Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar,
14- Olumsuz tespit davalarındaki ilamlarda alacaklı davalının bu kararda hükmedilen tazminat ve eklentileri ve olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar, ve İİK.nun 72.Maddesine göre açılan olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar.
15- Mülkiyet Hakkına dayanan ilamlar, Mülkiyet uyuşmazlığı sonucu verilen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil ve eklentileri. Mülkiyet tespitine ilişkin ilamlar,
16- İdare Mahkemelerinin eda hükmü içeren ilamları.
17- Tapu kaydının iptali ve takdir olunan bedelin davalına alınmasına ilişkin ilamlar ve eklentileri.
18- Vergi mahkemelirince verilen ve fazla alınan harç ve verginin iadesine ilişkin ilamlar,
19- Sayıştay ilamları ,
20- Cebri tescil davası sonucu verilen ilamlar ve eklentileri,
21- İstihkak Davasının kabuluna ilişkin ilam ve eklentileri,
22- İpotek aktinin iptaline ve kaydın terkinine ilişkin ilamlar,
23- Kesinleşmemiş hakem kararları,
24- Ceza davaları sonucu verilen tazminat ve eklentileri,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat