Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

0
668

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi


 
 AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                       
 
 
 DAVACI                           .:
 
VEKİLİ                             .:
 
D.KONUSU                       .:Kanun dışı tutuklama nedeniyle 466 sayılı kanuna göre müvekkilimin tutuklu kaldığı ……… gün için toplam ……..TL.  tazminat talebidir.
 
OLAYLAR                         .:
1-Müvekkilim ……….Ceza Mahkemesinin ……….tarih ve …….sayılı kararı ile ……….tarihinde tutuklanmıştır.
2-Daha sonra müvekkilim aleyhine açılan ………..Ceza Mahkemesi ……esas sayılı davasının yapılan yargılaması sonucunda ……….Ceza mahkemesinin …….tarih …..esas ve ……..karar sayılı kararı ile beraat etmiştir.
3-Bu durum karşısında 466 sayılı <Kanun Dışı Yakalanan yada tutuklanan kimselere Tazminat Verilmesine İlişkin Kanun> ‘a göre tazminat isteme hakkı doğmuştur.
4-Müvekkilim maruz kaldığı maddi ve manevi zararın dökümü ise şöyledir.
a)
b)
 
HUKUKİ SEBEPLER        .:466 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                        .:………..ceza mahkemesinin ………..sayılı dosyası,…….Ceza Mahkemesinin ………sayılı dosyası ve sair deliller.
 
SONUÇ VE İSTEM      .:Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimin haksız olarak tutuklandığı süreler için ………TL:maddi,………TL. manevi olmak üzere toplam………..TL. tazminata hükmedilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Vekili
Av.
EKİ                            :
Vekaletname sureti
 
 
 
   

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...