Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi


 CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO                         :
 
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ
SİLİNMESİNİ İSTEYEN     :
 
VEKİLİ                               :
 
CEZA                                  :
 
MAHKUMİYET TARİHİ      :
 
TAHLİYE TARİHİ               :
 
D.KONUSU                     :  Müvekkilimin       Ceza Mahkemesinin      tarih        Esas ve    Karar sayılı kararı ortaya çıkan mahkumiyetin Adli Sicilden silinmesi talebidir.
OLAYLAR                          :
1-Müvekkilim       Ceza Mahkemesinin        Tarih      Esas ve      Karar sayılı karırı ile mahkum olmuş ve bu mahkumiyet kararı kesinleşerek müvekkilimin adli sicil kaydına işlenmiştir.
2-Müvekkilimin adli sicil kaydından hükümlülük kaydının silinmesi için 3682 sayılı Adli Sicil Kanunundaki koşullar gerçekleşmiştir.
 
HUKUKİ SEBEPLER         :3682 S. Yasa ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                        :Mahkumiyet dosyası ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz olunan nedenlerle Müvekkile ait adli sicildeki hükümlülük kaydının silinmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
Hükümlülük kaydının
silinmesini isteyen
Vekili
Av.
EKİ                : 
Onanmış vekaletname sureti
 
 

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.