Hakem Sözleşmesi Örneği


HAKEM SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta ………..adresinde oturan……………………(Kİ AŞAĞIDA “HAKEM” OLARAK ANILACAKTIR)   ile diğer tarafta ……..adresinde oturan ……………ile ……….adresinde oturan ………………….(Kİ HER İKİSİDE AŞAĞIDA “TARAFLAR” OLARAK ANILACAKTIR)arasında aşağıdaki hakem sözleşmesi imzalanmıştır.
Madde 1)Hakem. taraflar arasındaki ortaya çıkmış bulunan uyuşmazlığı hakem sıfatıyla yargılayacak ve karara bağlayacaktır.
Hakem bu yargılamayı yaparken Türk Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunundaki yazılı yargılama usulünü kıyasen uygulayacaktır.
Hakem Türk Maddi Hukukuna göre karar verecektir.
(veya hakem adalet ve nefaset kurallarına göre yargılama yapacak ve hüküm verecektir)
Madde 2)Taraflar hakemin yapacağı bu yargılama hizmetine karşılık hakem ücreti olarak ………………TL’yi yarı yarıya ve müştereken ve müteselsilen ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt ederler.
Yukarıdaki ücretin üçte biri dava dilekçesinin hakeme verilmesi anında,üçte biri hakem kararının taraflara tebliği için Mahkeme Kalemine verilmesi anında ,üçte biride kararın kesinleşmesi şerhinin verildiği tarihte ödenecektir.
 
 
Hakem                                                                              Taraflar
(ad/Soyad.İmza)                                                 (ad/Soyad.İmza) (ad/Soyad.İmza)
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat