Hacze İtiraz Haczedilemezlik İtirazı Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE

 ŞİKAYETÇİ (BORÇLU)           :

 

VEKİLİ                                   :

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI)   :

 

VEKİLİ                                   :

 

  1. KONUSU :Haczin kaldırılması talebidir.

 

 

OLAYLAR                        :

1-Davalı müvekkilimden olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlamıştır.

2-………emri  müvekkilime …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. Borcun müvekkilim tarafından ödenmemesi üzerine müvekkilin ……………. haciz edilmiştir. Müvekkilde bu durumu  ………..öğrenmiştir.

3-( neden hacze itiraz edildiği (İİK:82)

4-Açıklanan nedenlerle müvekkilimin ……….. üzerindeki haczin kaldırılması için Merciinize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :İcra Dosyası,Keşif ve bilirkişi incelemesi,…….. ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; …………üzerine konan haczin …………..olması sebebiyle kaldırılmasına,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu.

Onanmış vekaletname sureti.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...