Gecikmiş İtiraz ve Takibin Durdurulması Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

İCRA DAİRESİ                :

DOSYA NO                     :                     Esas

 

GECİKMİŞ İTİRAZDA

BULUNAN (BORÇLU)         :

 

VEKİLİ                             :

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI) :

 

VEKİLİ                            :

 

D.KONUSU                     :Gecikmiş itirazımızın kabul edilmesi ve takibin durdurulmasına

karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                        :

1-Alacaklı müvekkilim aleyhine ………. tarihinde ……………İcra dairesinin ………… esas sayılı takip dosyası ile …………………takip talebinde bulunmuş.

2-(niye itiraz edilemediği)

3-(borca itiraz sebebi)

4-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize baş vurarak Gecikmiş itirazımızın kabul edilmesi ve takibin durdurulmasına karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER              :İcra dosyası,…………..,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile; Gecikmiş itirazımızın kabul edilmesi ve takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

İtiraz eden

vekili

Av.

Eki    :

1-Onanmış vekaletname sureti,

2-Tebliğ zarfı ve pulu,

 

Not. Duruşma harç ve masrafları Mahkeme veznesine yatırılmıştır.

 

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...