Gecikmiş İtiraz ve Takibin Durdurulması Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
 
 
 
İCRA DAİRESİ                :
DOSYA NO                     :                     Esas
 
GECİKMİŞ İTİRAZDA
BULUNAN (BORÇLU)         :
 
VEKİLİ                             :
 
KARŞI TARAF (ALACAKLI) :
 
VEKİLİ                            :
 
D.KONUSU                     :Gecikmiş itirazımızın kabul edilmesi ve takibin durdurulmasına
karar verilmesi talebidir.
OLAYLAR                        :
1-Alacaklı müvekkilim aleyhine ………. tarihinde ……………İcra dairesinin ………… esas sayılı takip dosyası ile …………………takip talebinde bulunmuş.
2-(niye itiraz edilemediği)
3-(borca itiraz sebebi)
4-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize baş vurarak Gecikmiş itirazımızın kabul edilmesi ve takibin durdurulmasına karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEPLER :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER              :İcra dosyası,…………..,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile; Gecikmiş itirazımızın kabul edilmesi ve takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
İtiraz eden
vekili
Av.
Eki    :
1-Onanmış vekaletname sureti,
2-Tebliğ zarfı ve pulu,
 
Not. Duruşma harç ve masrafları Mahkeme veznesine yatırılmıştır.
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat