Hacizli Malların Saklanma Masrafları Ne Kadar Tutar?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hacizli Malların Saklanma Masrafları Ne Kadar Tutar?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 95- Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdur.

Açıklama

Alacaklının yaptığı icra takibi sırasında, borçlunun malları haczedilirse, bu hacizli malların saklanması, yönetimi ve işletilmesi masraflarım önceden alacaklı peşinen icra veznesine yatırmak zorundadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat