Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 87-    Haczi  yapan  memur,  haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehlivukufa müracaat edebilir.

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Açıklama

Haczi yapan icra müdürü, hacizli malın değerini, değeri kolay saptanan cinsten ise kendisi, yoksa bilirkişi aracılığıyla tespit eder. Yanlış değer takdiri şikâyet sebebidir.

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii’dir.

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Yetkili Mahkeme

Asıl icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yer icra tetkik mercii.

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Davacı

Değer (takdirinin) biçilmesinden zarar gören borçlu veya alacaklı.

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Davalı

Davacı alacaklı ise borçlu; davacı borçlu ise alacaklı’dır.

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Şikâyet Koşulları

  1. Değer biçilmesi noksan olmalı,
  2. Değer biçilmesi pek fazla bulunmalı.

Hacizli Malda Kıymet Takdirine İtiraz Gözönünde Tutulacak Hususlar

  1. İcra takip dosyası getirtilir.
  2. İcra müdürünün biçtiği değer incelenir. Hacizli malın gerçek değeri olup olmadığı araştırılır.
  3. Gerçek değeri değilse, icra müdürlüğünün değer biçmesi hakkındaki işlemi bozulur,yeniden değer biçilmesinin yapılması isteği kararda belirtilerek icra takip dosyası İcra dairesine gönderilir.
  4. Bu kararı alan icra müdürü yenidendeğer biçecektir.
  5. Tetkik merciinden bu volda verilen kararların temyizi mümkün değildir.
  1. Tetkik merciinde duruşma açılıp tarafların çağrılması basit yargılama usulüne bağlıdr. Merci hâkimi gerekli bulmazsa dosya üzerinde de inceleme yapabilir.
  2. Uygulamada, genellikle duruşma açılıp taraflar açıklamalı çağrı kâğıdı ile duruşmaya çağrılmakta ve inceleme buna göre yapılmaktadır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat