Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suç Duyurusu

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                                                                     

 

YAKINAN                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

ŞÜPHELİ                             :

SUÇ                                       : Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

SUÇ TARİHİ                       : …/…/…

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimiz …. …., kız arkadaşı olan  … …. ile … aydır/yıldır birlikte olup gelecek yıl evlenmeyi planlamaktadır. Kız arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmelerinden birinde telefondan gelen cızırtıdan şüphelenmiş ve hattının kontrolü amacıyla ilgili idareye sistemin kontrolü için başvurmuştur. İlgili idare tarafından yapılan inceleme sonucu müvekkilimin telefon hattına girildiği ve konuşmalarının dinlendiği tespit edilmiştir. Bu konuda idareden müvekkilimize tebliğ edilen …/…/… tarihli tespit tutanağı ektedir. (EK-1) Hatta bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK -2) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.

2-) Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin özel hayatının bir unsuru olan haberleşme hürriyetine müdahale niteliğinde olan bu eylemin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gerekçesi ile bu konuda gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını sağlamak üzere makamınıza başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER      : 5237 S. K.  m. 132,133 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Telefon hattına girildiği ve konuşmalarının dinlendiğini tespit eden …/…/… tarihli tespit tutanağı, tanık ifadeleri ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin telefon hattına izinsiz giren şahsın tespit edilmesini, hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:        1-) Telefon hattına girildiği ve konuşmalarının dinlendiğini tespit eden

                             …/…/… tarihli tespit tutanağı

2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık

                            listesi

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                                      Yakınan Vekili

                                                                                                               Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat