Görevi Kötüye Kullanma Suç Duyurusu

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                            :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       :

SUÇ TARİHİ            : …/…/…

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimizin ……. adresindeki …….. ünvanlı işyerine  …… Belediyesi zabıta ekipleri tarafından …/…/… tarihinde ….. ay/yıl süreyle kapatma cezası ve … TL para cezası kesilmiştir.

2-)  Müvekkilimiz yasal süreler içinde ..… Belediyesine itirazlarını sunmuş, itirazının reddedilmesi üzerine ….. İdare Mahkemesi …./…. Esas numaralı dosyası ile dava açmıştır. Mahkeme davanın kabulüne, ödenen para cezasının iadesine ve müvekkilimin işyeri hakkındaki kapatma cezasının geri alınmasına karar vermiştir. (EK-1)

3-) Davalı idare ve çalışanları mahkeme kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren … gün geçmiş olmasına rağmen müvekkilime iadesi gereken para cezasını iade etmemiş ve mühürlü işyeri açılmamıştır. Bu nedenlerden dolayı gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını sağlamak üzere makamınıza başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5237 S. K. m. 257; 2577 S. K. m. 11, 28.

HUKUKİ DELİLLER                      : İdare mahkemesi kararı, ceza tutanakları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkeme kararını uygulamamakla görevi kötüye kullanma suçunu işleyen ilgili şahıs/şahıslar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında/haklarında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:         1-) ….. İdare Mahkemesi …./…. Esas …/… karar sayılı ilamı

                        2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                                      Yakınan Vekili

     Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat