Görevsizlik Kararı Verilmesi

BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2012/          Esas.

Görevsizlik Talebinde Bulunan

Davalı                                   :…………………………………… (TC. No:………………………)

Adresi                                   :

Davacı                                   :…………………………………….. A.Ş.

Vekili                                    :Av.

Adresi                                   :

Konu                                    :Davacının hakem heyeti kararının iptaline ilişkin talebine karşı mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebimizdir.

Açıklamalar                         : 1-)Davacı (Vekili) dava dilekçesinde, Bahçeşehir Kaymakamlığı Hakem heyeti başkanlığının …./…../2012 tarih ve 2012/………… Karar sayı nolu kararının iptali için Sayın Mahkemenize başvurmuştur.

2-) Davacının bu talebinin REDDİ gerekir. Çünkü Bahçeşehir Kaymakamlığı Hakem heyeti, “HSK’nın 19.07.2007 tarih ve 336 Sayılı Kararı” ile BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ görev ve yetki alanında bulunmamaktadır. Bu karar mucibince, (Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar ve Zeytinburnu) Yetki ve görev alanındadır.

3-) Hâlbuki “Başakşehir Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, İSTANBUL TÜKETİCİ MAHKEMELERİ, yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.” Dolayısıyla davacı yetki ve görev alanında bulunmayan bir mahkemeye başvurmuştur.

4-) İşbu ikame olunan sebepler mucibince; davacının (Vekili) talebinin REDDİNE karar verilmesi için Sayın Mahkemenize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Sebepler        :4077 Sayılı TKH Kanun, HSK Kararı ve diğer ilgili mevzuat.

Sübut Sebepleri             :Bahçeşehir Kaymakamlığı Hakem Heyeti …../…./2012 tarih ve 2012/…………. Kararı.

Netice- i Talep                :Arz ve izah olunan sebeplerden ötürü;

  1. Davanın yetki ve görev yönünden REDDİNE,
  2. Yargılama giderlerinin davacıdan tahmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Görevsizlik Talebinde Bulunan (Davalı)

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat