TARTIŞMA SIRASINDA SANIĞIN ELE GEÇEN SİLAHLA KORKUTMAK AMACIYLA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ – SANIĞIN EYLEMİNİN BELİRLİ BİR KİŞİYE YÖNELİK OLDUĞU – SİLAHLA TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 14038
Karar: 2016 / 6123
Karar Tarihi: 05.05.2016

ÖZET: Sanık ile aralarında yaşanan tartışma sonucunda sanığın eşi mağdur …’un çocukları ile birlikte kardeşi …’un evine gittiği, bir süre sonra sanığın …’in evinin önüne geldiği ve eşiyle eve dönmesi konusunda konuştukları sırada …’in “ablasının darpedildiğini eve dönmeyeceğini” söylemesi üzerine sanıkla … arasında tartışma yaşandığı, tartışma sırasında sanığın ele geçen silahla korkutmak amacıyla havaya 2-3 el ateş ettiği olayda; sanığın eyleminin belirli bir kişiye yönelik olması nedeniyle silahla tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan mahkumiyet hükmü kurulması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5320 S. K. m. 8, Geç. m. 2)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
I- Sanık … hakkında, kasten yaralama suçundan doğrudan tayin edilen adli para cezasının miktarına göre, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. madde uyarınca karar kesin nitelikte olup temyizi olanaklı olmadığından sanığın, temyiz isteğinin CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle REDDİNE,
II- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Olay tarihinde sanık ile aralarında yaşanan tartışma sonucunda sanığın eşi mağdur …’un çocukları ile birlikte kardeşi …’un evine gittiği, bir süre sonra sanığın …’in evinin önüne geldiği ve eşiyle eve dönmesi konusunda konuştukları sırada …’in “ablasının darpedildiğini eve dönmeyeceğini” söylemesi üzerine sanıkla … arasında tartışma yaşandığı, tartışma sırasında sanığın ele geçen silahla korkutmak amacıyla havaya 2-3 el ateş ettiği olayda; sanığın eyleminin belirli bir kişiye yönelik olması nedeniyle silahla tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,
III- 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Dosyada mevcut ekspertiz raporuna göre; davaya konu gaz tabancasının namlusu içerisinde bulunan gaz ayırıcı parçasının daire şeklinde delikli bir yapıda olduğu, bu haliyle de özel şekil ve nitelikteki fişeklerin ucunda bulunan kurşun, küre, veya saçma tanelerinin geçebileceği kadar bir boşluk sağladığının, mekanik aksamında özellikle namlu içerisinde ve ortasında boşluk bulunan gaz ayırıcı parçası gibi teknik özelliklerinde sonradan değişiklik yapıldığını gösterir nitelikte herhangi bir bulgu ve emarenin görülmediğinin belirtilmesi, olayda özel nitelikli mermi ele geçmemiş olması karşısında; davaya konu gaz tabancasının marka, model ve üretim yılı tespit edilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından marka, model ve üretim yılı itibariyle bu silahın mevcut haliyle üretilmesine izin verilip verilmediği sorulup, bu silahların üretim şeması getirtilip, ayrıca suça konu silahın gaz ayırıcı parçasının fotoğrafları, varsa faturası ve dosyadaki Polis Kriminal Raporu eklenip üretici firmadan gaz ayırıcı parçanın mevcut şekli ile imal edilip edilmediği, izne uygun imalattan sonra gaz ayırıcı parça üzerinde mermi çekirdeği geçişine imkan verecek şekilde tadilat yapılıp yapılmadığı sorulup dosya kül halinde Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek silahın üretim izni verilen orjinal haline uygun şekilde bilye geçişine imkan verecek nitelikte gaz ayırıcı parçasının tadil edilip edilmediğine dair alınacak bir rapor ile 6136 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığı hususu kesin olarak saptandıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde hüküm kurulması,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. ve 326. maddeleri uyarınca ceza miktarı yönünden kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 05.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat