Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Gayrimenkul üzerindeki düşen haczin fekki için borçlu tarafından icra dosyasına açılacak talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2014/……. E.

Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla;

Borçlu ………………. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli Avcılar İlçesi Denizköşkler Mah. 3687 Ada 4 Parselde kain 4 nolu bağımsız bölüm üzerine 01.01.2013 tarih ve 2545 yevmiye no ile konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri uyarınca düşmüş olduğundan, haczin fekki için Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını talep ederim. 22.02.2015

Alacaklı Vekili
Av. 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat