Gasp Temyiz Dilekçesi

Gasp Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

 … AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          : … tarihli Yerel Mahkeme ek kararının BOZULMASI talebini içeren temyiz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil sanık, … tarihinde müşteki taksi şoförünün ticari taksisine binmişlerdir. Trafik polislerini gören sanık … üzerinde bulunan kuru sıkı tabancayı saklamak adına yaptığı hareketi üzerine müşteki süratle taksiyi polis noktasına sürmüştür.

2. Her iki müvekkil ortada gasp suçunun maddi ve manevi unsurları olmadığı halde sanki gasp suçu varmış gibi tutanaklar tutularak yargılanmışlardır. Müşteki mahkeme aşamasında gelmemiş, Sayın Mahkeme hazırlık aşamasında alınan gerçeğe aykırı ifadeler üzerine hüküm kurmuştur. … tarihli karar tarafımızdan temyiz edilmiş uyarlama sonucu dosya Yerel Mahkemeye geri gönderilmiştir.

3. … tarihli oturumda daha evvel mahkemeye gelmeyen müşteki de hazır bulunmuş ve sanıklardan şikayetçi olmadığını da dile getirmiştir.

4. Uyarlama karşısında lehe olan 5237 sayılı yasanın ilgili maddelerinin tatbiki ile sanıklar hakkında sonuçta … hapis cezasıyla cezalandırılmalarına dair karar … tarihinde verilmiştir.

Hüküm gerçek dışı ve zora dayalı beyanlar üzerine kurulu olduğu ve her iki müvekkilin de gasp etme gibi bir durumu olmadığı halde haklarında BERAAT kararı verilmesi gerekirken cezalandırılmaya gidilmesi sonucu temyiz etme gereği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TCK/148, 149, 5252 s. K/9

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak verilen Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINI vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)