FERAGAT VE İBRANAME ( Düzenleme Şeklinde)

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

FERAGAT VE İBRANAME ( Düzenleme Şeklinde)

FERAGAT VE İBRANAME (Düzenleme Şeklinde)

FERAGAT VE İBRA EDENLER :

FERAGATİ KABUL EDEN        :

KAZAYI YAPAN TAŞITA AİT BİLGİLER:

VERASET İLAMINI VEREN MAHKEME,

TARİH VE NO    :

KAZANIN YERİ VE TARİHİ     :

Yukarıda adı soyadı ve adresi yazılı olan feragat eden ve feragati kabul eden sıfatıyla hareket eden şahıslar, noterliğimize kimliklerini ibraz ettikten sonra düzenleme şeklinde feragat ve ibraname yapılmasını istemişlerdir. Feragat ibra edenler söz alarak dedi ki:

(… Yukarıda belirtilen taşıtın yapmış olduğu trafik kazası sonucu murisimiz … hayatını yitirmiş olup lehimize doğmuş veya doğacak olan maddi, manevi, destekten yoksun kalma tazminatları ile cenaze, defin ve her türlü masrafların tamamına karşılık olmak üzere ibra edilenden nakden … TL. aldık. Bu kaza nedeniyle yukarıda adı yazılı taşıtın sahip ve sürücüsünü ibra ederek her türlü tazminat dava ve taleplerden kesin olarak feragat ettiğimizi beyan ve kabul ederiz.) dediler ve sözlerini bitirdiler.

Feragati kabul eden söz alarak dedi ki: (…Yukarıda belirtilen taşıtın yapmış olduğu trafik kazası sonucu muris … hayatını yitirmiş olup mirasçıları lehine doğmuş veya doğacak olan maddi, manevi, destekten yoksun kalma tazminatları ile cenaze, defin ve her türlü masrafların tamamına karşılık olmak üzere benden/ibra edilenden nakden … TL. almışlardır. Bu kaza nedeniyle yukarıda adı yazılı taşıtın sahip ve sürücüsünü ibra ettiklerini her türlü tazminat dava ve taleplerden kesin olarak feragat ettiklerini beyan ve kabul ederim …) dedi ve sözlerini bitirdi.

İşlem içeriği okur yazar olmayan ilgiliye tanıklar önünde yüksek sesle okundu. Okur yazar olan ilgiliye okunmak üzere verildi. Okuma işlemi bittikten sonra, ilgililere soruldu. İlgililer; söz alarak; işlem içeriğindeki tüm bilgiler doğrudur, İşlem içeriğindeki beyanlar irademizi yansıtmaktadır. İşlem içeriğini kabul ediyoruz. Değiştirilmesini veya eklenmesini istediğimiz bir husus yoktur” dediler. İşlem birlikte imza altına alındı. Tarih

FERAGAT VE İBRA EDENLER      :

FERAGATİ VE İBRAYI KABUL EDEN            :

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat