Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması dava dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması dava dilekçesi


… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;
 
 
DAVACI                                          :
 
TC KİMLİK NUMARASI              :
 
ADRES                                              :
 
VEKİLİ                                            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                           :
 
ADRESİ                                            :
 
KONU                                               : Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması istemimizden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-) Müvekkilimiz ile davalı , …/…/… – …/…/… tarihleri arasında …..… adresinde fiilen birlikte yaşamış olup bu birliktelik ileride gerçekleşmesi planlanan evlilik nedeniyle ….. yıl sürdürülmüştür.
 
2-) Söz konusu birliktelik sırasında müvekkilimiz ile davalı arasında yaşanan cinsel birliktelik neticesinde davalı hamile kalmış olup bu olay sonucunda müvekkilimiz davalıya defalarca kez resmi olarak evlenmek istediğini söylemiş ancak davalı taraf evliliğe bir türlü yanaşmamıştır.
 
3-) Müvekkilimiz, hamileliğin devam ettiği süreçte davalıya ulaşmak için defalarca çabalamış ancak davalı tüm görüşme taleplerine olumsuz yanıt vermiştir. Hatta müvekkilimiz doğum ve hastane masraflarını dahi karşılamak istemiş ancak davalı tarafa ulaşma imkanı olmamıştır. Bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK -1) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.
 
4-) Küçük  …/…/… tarihinde doğmuştur. (EK -2) Davalı doğumdan sonra da müvekkilimizi hiçbir şekilde aramamış ve hatta en azından mali yükümlülüklerini yerine getirmek için dahi olsa müvekkilimize fırsat vermemiştir.
 
5-) Küçüğün babası müvekkilimizdir. Bu durum Mahkemenizce yapılacak araştırma ve incelemelerle ve hatta yapılacak DNA testi ile de kesin olarak ortaya çıkacaktır.
 
6-) Tüm bu nedenlerle müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınması için dava açma zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 295, 296, 299, 5490 S. K. m. 28
 
HUKUKİ DELİLLER                    : Hastane Doğum kaydı, nüfus kayıtları, DNA Testi, tanık beyanları
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle,  müvekkilimizin küçüğün babası olarak tanınmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…
 
EKLER:         1-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
2-) …/…/… tarihli …..Hastanesi doğum kayıtları
3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği
 
Davacı Vekili
Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat