EVLİLİĞİN FESHİ – GAİPLİK NEDENİYLE – 1

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EVLİLİĞİN FESHİ – GAİPLİK NEDENİYLE – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Gaiplik Nedeni ile Evliliğin Feshi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilimin eşi …/…/… tarihinde şehirdışına gitmiş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştır. Bunun üzerine ………..Asliye Hukuk Mahkemesine gaiplik kararı almak için açmış olduğumuz dava sonucunda müvekkilimin eşinin gaipliğine karar verilmiştir.
  2. Müvekkilim yeniden evlenecektir. Türk Medeni Kanununun 131. maddesinin 1. fıkrasına göre, yeniden evlenebilmesi için evliliğinin feshine dair karar alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 131 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile gaiplik nedeni ile evliliğin feshine ve nüfusa tesciline karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat