Evlenmeye İzin Davası Nasıl Açılır?

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2006/6903
KARAR NO. 2006/14566
KARAR TARİHİ. 30.10.2006

EVLENMEYE İZİN– ANNE VE BABA İZNİ–YASAL TEMSİLCİNİN İZNİYLE EVLENİLEBİLECEĞİ

4721/m.124,126,128

ÖZET : Evlenmesine izin verilmesi istenilen 20/7/1986 doğumlu kızın dava tarihinde onyedi yaşını doldurduğu, ayrıca evlenmesine anne ve babasının izin verdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, evlenebilmesi için anne ve babasının izninin yeterli olduğu, hakim kararına gerek olmadığı gözetilmeksizin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Davacı Esat Gökçegöz’ün 21/1/2004 tarihinde hasımsız olarak açtığı ve yargılama aşamasında eşi Saadet Gökçegöz’ün icazetini aldığı davada, velayetleri altında bulunan Leyla Gökçegöz’ün evlenmesine izin verilmesini isteği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 124/1. ve 126. maddeleri gereğince onyedi yaşını dolduran küçük, hakim kararına gerek olmaksızın yasal temsilcisinin izniyle evlenebilir.

Medeni Kanunun 124/2. maddesi ile 128. maddesinde belirtilen durumlarda ise, küçüğün evlenmesine ancak mahkeme kararıyla izin verilebilir.

Dosya kapsamına göre, evlenmesine izin verilmesi istenilen 20/7/1986 doğumlu Leyla Gökçegöz’ün dava tarihinde onyedi yaşını doldurduğu, ayrıca evlenmesine anne ve babasının izin verdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, Leyla Gökçegöz’ün evlenebilmesi için anne ve babasının izninin yeterli olduğu, hakim kararına gerek olmadığı gözetilmeksizin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 30.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat