Evlenme Yaşı Kaçtır?

Evlenme Yaşı Kaçtır?

Kaç Yaşında Evlenebilirim?

T.M.K. m. 124e göre erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Evlenme yaşı erkek ve kadında ayrım yapılmadan on yedi yaşını doldurmuş olma koşuluna bağlanmıştır. T.M.K. nun gerekçesinde de ifade edildiği gibi küçük yaştaki kızların evlendirilmesinin gerek biyolojik gerek psikolojik açıdan olumsuz etkiler gösterdiği günümüzde tartışmasız olarak kabul edilen bir gerçektir. Daha ortaöğretim çağında bulunan 15 yaşındaki bir küçüğün evlenmesine izin vermemek gerekir. Evlenme yaşı itibariyle kadın ve erkek arasında ayrım yapılmamasının anlamlı olduğu görülecektir. Bu sebep dolayısıyla evlenme yaşı erkek ve kadın için 17 yaşın bitirilmesi olarak kabul edilmiştir. Aynı gerekçelerle erken evlenme yaşının da her iki cins için hem aynı hem daha yükseltilerek 16 yaşın bitirilmesi olarak kabulü uygun görülmüştür. Ancak olağanüstü hallerde ve pek önemli bir sebebin olduğunun anlaşıldığı takdirde 16 yaşını doldurmuş bir erkeğin veya kadının evlenmesine izin verilmesi hakimden istenebilir. Bu halde hakim olanaklı olması halinde evlenmeye izin vermeden önce ana baba veya vasiyi ayrı ayrı dinlemelidir. Ancak erken evlenmek isteyen küçüklerin ana, baba veya vasinin nerede olduğunun bilinmediğini iddia etmeleri halinde ana, baba veya vasinin nerede olduklarının bilinmediğinin araştırılıp kanıtlanması gerekmektedir. Araştırma sonunda ana, baba veya vasinin nerede olduğu anlaşılırsa bu halde dinlenmeleri zorunludur.

Erginlik yaşı kadın ve erkek ayrımı yapılmadan 18 olarak kabul edildiği halde evlenme yaşının farklı olmasının nedeni hem biyolojik gelişme hem psikolojik hem de toplumsal yapımız gereğidir. 18 yaşını doldurmayanlara hukuken küçük denir.

T.M.K. nun 126. ve 127. maddesine göre evlenme yaşını doldurduğu halde 18 yaşını doldurmayanların evlenmelerine ana, baba veya vasinin iznin vermesi esası kabul edilmiştir. 17 yaşını dolduran bir erkeğin veya kadının evlenebilmesi için ana ve babanın veya vasinin izin vermesi gerekir. Evlenme sırasında ana ve babadan biri ölmüşse velayet doğrudan sağ kalan tarafa geçeceğinden onun izin vermesi yeterlidir. Eğer ana ve baba boşanmışlarsa çocuğun velayeti hangi tarafa verilmişse onun izin vermesi yeterlidir. Ana ve baba ölmüş veya ana ve babanın velayet hakkı kaldırılmış ve çocuğa vasi tayin edilmişse vasinin izin vermesi gerekmektedir.Vasi izin vermekten kaçınırsa vesayet mahkemesine başvurularak evlenme yaşına gelen ancak reşit olmayan kısıtlının evlenmesine izin vermesi hakimden talep edilebilir.

Ayırt Etme Gücü Evlenme Engeli midir?

T.M.K. ya göre ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler evlenemezler. Ayırt etme gücü yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk veya uyuşturucu madde kullanmak gibi sebeplerle akıllıca hareket etme gücünden yoksun olmama halidir. T.M.K. nun 13. maddesine göre ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler ile küçükler ve hacir altına alınanlar(akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle korunmaya muhtaç kimselerin medeni hakları kullanma yetkisinin mahkeme kararıyla kaldırılması hali) medeni hakları kullanma yetkisinden yoksundurlar. T.M.K. nun 125. maddesine göre evlenmek için ayırt etme gücüne sahip olmak zorunludur. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar hukuki işlem yapamadıkları için evlenemezler.