Tüketici dosya masrafı nasıl alınır?

Tüketici dosya masrafı nedir?

Tüketiciler kredi kullanırken, tüm kredi çeşitlerinde ( konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ) bankalar veya kredi veren kuruluşlar bir takım kesintiler yapmaktadırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre dosya masrafı,komisyon, kredi izleme masrafı, ekspertiz ücreti gibi tüketiciler kredi kullanırken 75 farklı kesinti yapılmaktadır.Yargıtay bu kesintiler için finans kuruluşlarına “Bu kesintileri yapabileceklerini ancak kesintiler haklı, belgeli ve makul değilse bu kesintileri tüketicilere iade etmelisiniz.” şeklinde bir karar verdi.

 Yani kuruluşlar dosya masrafı gibi bu bedelleri alırken haklı olması gerekecek. Bunun yanında aldığı ücret makul olmak zorunda olacak. Yani dosya masrafı adı altında tüketicilerden 1.000 Tl, 2.000 TL gibi fahiş ücretler talep edemeyecek.  Sonuncusu ise haklı ve makul sebeplerde bu kesintiyi yapmış bile olsa bunu belgeleyecek.  Burada bahsettiğimiz belge bankanın dekontu değil;  fatura, kasa fişi, alındı belgesi gibi resmi bir belgeden bahsetmekteyiz.  Dolayısıyla tüketiciler şayet kredi kullanırken bu tarz kesintilere maruz kalmışlarsa bu kesintilerin iadesini talep edebilmektedirler.

Sayın Tüketiciler, Kredilerden alınan “dosya masrafı , ekspertiz, kredi tahsis değerlendirme ücreti, vb.” bedelleri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla kredi alırken benzer kesintiler yapıldıysa, bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz.

Kredilerden alınan “dosya masrafı , hayat sigortası, ipotek fekki, ekspertiz ücreti vd.” kesintileri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz. (DASK Sigortası Yasa gereği Mecburidir.)

Kredi sözleşmesi yoksa bankanızdan isteyiniz. Yasa gereği banka bir örneğini vermek zorundadır.

Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise,

Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup ile ihtar göndermenizi önermekteyiz. Olumlu yanıt alamazsanız o zaman,

Kesilen bedel miktarı 2013 yılı için 1.191,52.- TL ’ye kadar miktar ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, İllerde valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Hakem heyetlerinin 2013 yılı için 3.110,58.- TL ‘ye kadar olan kararları bağlayıcı olmayıp bir üst merci Tüketici Mahkemesine delil niteliği taşımaktadır.

Kesilen bedel miktarı 2013 yılı için 1.191,52.- TL ’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvurunuz. Davanızı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıylada açabilirsiniz. Avukat mecburiyeti yoktur.

Tüketici Mahkemeleri olmayan yerlerde aynı sıfatla “ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ” yetkilidir.

1.191,52.- TL ’nin üzerinde bedeller için Mahkemeye müracaat ettiğinizde HMK’ya göre sizden peşin avans   gideri ücreti alınır.

Mahkemeyi kaybetmeniz halinde “mahkeme masrafları , bilirkişi ve tebligat ücretleri ile karşı tarafın 660.-   TL’lik avukatlık” ücretini ödemeniz söz konusu olabilir.

Bunun için ilgili mercilere müracaat etmeden önce sözleşmenizi okumanızı, ödeme belgelerini temin etmenizi  ve belgelerin asıllarını (HMK’ya göre) başvuru dilekçelerinize eklemenizi önemle belirtiriz.Birer fotokopisi ve  başvuru dava dilekçesinin bir örneğini kendinizde saklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki bilgiler bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yargı kararı niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla Yargı mercilerine başvurularınızda farklı sonuç almanız halinde bu yazımızın bir bağlayıcılığı yoktur. Dolayısıyla bir avukata başvurmanızı öneririz.

NOT : Birçok avukat kredi dosya masrafı iadesi için kendilerine başvurduğunuzda işlemler için herhangi bir avukatlık ücreti talep etmemektedirler. Zira alacaklarını karşı taraftan tahsil etmektedirler. Bu durumda böyle bir avukat bularak başvuru yapmanız işlemlerinizin hızlıca ilerlemesi için sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Dosya Masrafı Geri Alma Süresi

Kredi dosya masrafını geri almak için Tüketici Hakem Heyetlerine yapmış olduğunuz başvurular 3 ay sonraya kadar sonuçlanamayabilmektedir. Tüketici mahkemeleri için de bu durum geçerli olabilir. Yoğunluklarına göre bu süre düşebilir.

Bu yazımızda kredi dosya masrafı nasıl geri alınır, dosya masrafı iadesi, dosya masrafı iade süreci, dosya masrafı kaç günde alınır, dosya masrafı kalktı mı, dosya masrafı limiti, dosya masrafı parası, resmi gazete, son tarihi ve son dakika dosya masrafı haberleri sunmaya detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Soru, sorun ve görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilir, uzmanlardan cevaplanmasını talep edebilirsiniz.

BANKA DOSYA MASRAFLARI İADESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NOT: LÜTFEN DİLEKÇEYİ YAZDIRMADAN BU ALANI SİLİNİZ.

………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

112233 nolu müşterinizim. Şubenizden 12/12/2012 tarihinde 24 ay vadeli olarak %1,02 faiz oranı üzerinden 10.000 TL İHTİYAÇ Kredisi kullandım ve 6 Ay ödeme yaptım. İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum 469 TL kesinti yapılmıştır. Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

Tarih : 27.02.2014

Adres: Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Yolgösteren İş Merkezi 7/11 Kocasinan Kayseri

Metin Polat

Özel İmza

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :

Adresi :

E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :

Adresi :

Şikâyetin Parasal Değeri :

Şikâyetin Tarihi :

Şikâyetin Konusu :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .- TL ” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)

Açıklamalar :

1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirasınakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-) Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/ kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-) Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,

c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

e) İstenecek teminatlar,

f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

AD SOYAD

İMZA

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat