Evden Uzaklaştırma Kararı Kaç Günde Çıkar?

Kat İrtifakı Borcu

Evden Uzaklaştırma Kararı Kaç Günde Çıkar?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun nedir?

Kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanunun amacı fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete uğrayan veya uğrama teh­likesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esas­ları düzenlenmesidir.

6284 Sayılı Kanun’dan kimler yararlanabilir?

Bu kanundan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri, ve tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalan kişiler yararlanabilir.

Resmi ya da dini nikahlı olduğumuz eşimiz, boşandığımız eşimiz, babamız, abimiz, dayımız, kuzenimiz, nişanlımız, oğlumuz, eski sevgilimiz, sevgilimiz, kayınpederimiz, kayınbiraderimiz, kısacası çevremizdeki erkekler, ya da tanımadığımız biri bize şiddet uyguluyorsa veya şiddet uygulamakla tehdit ediyorsa bu yasadan yararlanabiliriz.

Kanun ne sağlıyor?

6284 Sayılı Kanun bizi şiddetten korumak ve şiddet uygulayan kişiyi engellemek için çeşitli koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasını mümkün kılar. Bu kanun kapsamında yapacağımız başvurularla ilgili tüm işlemler ücretsizdir. Ayrıca bu tedbir kararlarının alınması için hiçbir delil, tanık, belge, doktor raporu, vs. gerekli değildir.

Mülki amirlerin (Kaymakam ve Vali) alabileceği koruyucu tedbirler:

Şiddet gören kişiye ve çocuklarına barınma yeri sağlanması
Şiddet gören kişinin hayati tehlikesi varsa geçici koruma sağlanması
Geçici maddi yardım yapılması
Korunan kişinin çocukları için dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki ayla sınırlı olmak üzere kreş imkânı sağlanması.

Aile mahkemesi hakimlerinin alabileceği koruyucu tedbirler:

İşyerinin değiştirilmesi.

Şiddet uygulayan kişi ile evli olunması durumunda müşterek yerleşim yerinin değiştirilmesi.
Tapu kütü­ğüne ortak yaşanan konut için “aile konutu şerhi” konulması.
5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümleri­ne göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
Aile mahkemesi hakimlerinin alabileceği önleyici tedbirler:

Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişinin

Şiddet tehdidi, hakaret, aşa­ğılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunma­ması.
Birlikte yaşanan müşterek konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırıl­ması ve ortak konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş­yerine yaklaşmaması.
Çocuklarla görüşmesinin refakatçi eşliğinde yapılması, çocuklarla kişisel ilişkisinin sınırlandırılması ya da tümüyle kaldırılması.
Şiddete uğramamış olsalar bile, korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması.
Korunan kişinin eşyalarına zarar verme­mesi.
Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız et­memesi.
Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahlarını kolluğa teslim etmesi.
Kamu görevi nedeniyle silah bulunduruyor olsa bile bu silahını kurumuna teslim etmesi.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisindeyken korunan kişilere ve onların bulundukları yerlere yaklaşmama­sı; bağımlılığının olması hâlindeyse hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Polis/Jandarma tarafından alınabilecek tedbirler

Acil durumlarda barınma ve geçici koruma tedbirlerinden bazılarını polis/jandarma da alabilir. Aynı şekilde, hakim tarafından alınabilecek tehdit veya hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmama, uzaklaştırma, korunan kişinin bulunduğu konuta yaklaşmama, korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmama gibi önleyici tedbirleri alma yetkileri de vardır.

Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik

Tedbir kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesi devam ediyorsa bu kararlar tekrar tekrar uzatılabilir.

Şiddet uygulayan kişi tedbir kararına uymazsa ne olur?

Aile mahkemesi şiddet uygulayan kişi hakkında zorlama hapsi kararı verebilir. Bunun için şiddet uygulayanın ne zaman ve ne şekilde kararı ihlal ettiğini polise veya jandarmaya bildirmemiz, veya bir dilekçeyle savcılığa veya mahkemeye başvurmamız gerekir.

Tedbir kararına aykırı davranan şiddet uygulayan hakkında hâkim tarafından 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulması kararı verilebilir.

Tedbir kararının ihlalinin her tekrarında, zorlama hapsi­nin süresi 15 günden 30 güne kadardır. Ancak zorlama hapsi­nin toplam süresi 6 ayı geçemez.

Nafaka alabilir miyiz?

Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise, hâkim şiddet gören kişinin yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Ayrıca şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması oturulan evin kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hâkim şiddet uygulayanın, koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür yükümlülüklerinin devamı ile uygun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir.

6284 sayılı kanunun uygulanması için başvuruda nelere dikkat etmeliyiz?

İlgili kurumlara başvururken kimliğinizi (nüfus kâğıdı, evlenme cüzdanı, pasaport, ehliyet) yanımızda bulundurmaya özen göstermeliyiz, ancak bulunduramadığımız hallerde başvurduğumuz yerdeki görevlilerden yardım istemeliyiz.

Bu Kanun kapsamındaki başvurulardan harç ve masraf istenmez, ve başvurular için delil ve belge aranmaz.

6284 sayılı kanun ile bize sağlanan haklar ve olanaklar geçicidir, tedbir niteliğindedir. Şiddet uygulayan kişiden boşanmak veya ayrılmak istiyorsak, veya şiddet eylemleri nedeniyle ayrıca cezalandırılmasını istiyorsak başkaca davalar açmamız gerekmektedir.

Daha önce boşanma veya ceza davası açmış olmamız, bu yasadan yararlanmamıza engel değildir. Diğer dava veya davalar devam ederken de bu yasadaki tedbirlerin uygulanması için başvuruda bulunabiliriz.

Şikayet ve davalarımızı kendimiz takip edebilir ya da bir avukat tutabiliriz. Avukat tutacak maddi gücümüz yoksa bulunduğumuz ildeki Baro’dan bizim için bir avukat tayin edilmesini isteyebiliriz.

Yaşadığımız veya tehdidi altında olduğumuz şiddet olayı ile ilgili olarak doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na veya Aile Mahkemesi’ne başvurabiliriz.

Cumhuriyet Savcılığı’na veya Aile Mahkemesi’ne başvurursak:

Şikayetimizi/talebimizi anlatan bir dilekçe yazmalıyız. Başvurumuzun sonucunu takip edebilmek için verdiğimiz dilekçenin Savcı veya Hakim tarafından imzalanmış (havale edilmiş) bir kopyasını, veya tevzi bürolarınca verilecek başvuruyu gösteren evrakı saklamalıyız, başvuru tarihini ve dosya numarasını not etmeliyiz.

POLİS VEYA JANDARMA KARAKOLUNA MÜRACAATINIZ HALİNDE

> Kolluk kuvvetlerine başvurunuz sırasında her hangi bir dilekçe yazmanıza gerek yoktur. Onlar hemen işleme başlarlar.

> Kolluk kuvvetleri başvurunuz sırasında gerekli şikayetinizi tutanağa geçirerek 6284 sayılı yasa çerçevesinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dahil olmak üzere şikayete dair her türlü işleminizi başlatacak, alınması gereken önlemleri ilgili birimlere iletecektir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat