Etkin pişmanlık nedir? FETÖ/PDY Davalarında Etkin Pişmanlık Nasıl Yapılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Etkin pişmanlık nedir? FETÖ/PDY Davalarında Etkin Pişmanlık Nasıl Yapılır?

Etkin pişmanlık bazı suç tiplerinde hem suçun neden olduğu zararın ortadan kaldırılmasına hem de failin daha az ceza almasına neden olan bir müessesedir. Etkin pişmanlık suç işlemiş olmaktan duyulan pişmanlıktan ziyade suçun dış dünyada meydana getirdiği olumsuz sonuçları ortadan kaldırma iradesini ifade eder. Sadece istediğiniz için etkin pişmanlıktan faydalanamazsınız.

Zararın ortadan kalkması hususunda gösterilen etkin pişmanlık, suç hiç işlenmemiş gibi bir sonucun ortaya çıkmasına neden olurken bazı hallerde ise suçun muhtemel sonuçlarının azalmasına ve suçla mücadele edilmesi amacına katkı sağlamaktadır. İşlenen suç tipine ve failin özelliklerine bağlı olarak tek bir çeşit etkin pişmanlıktan bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple yasamızda belirlenen suç tipleri için hangi fiil ve eylemlerin etkin pişmanlık olarak kabul edilebileceği düzenlenme olmuştur. Örneğin örgütlü suçlarda etkin pişmanlıkta bulunan failden örgütün çökertilmesi gibi son derece zor bir yardım beklenmemekte, örgüt üyeleri, örgüt yapısı ve işleyişi hakkında somut ve gerçek bilgi vermesi beklenmektedir.

Etkin pişmanlıktan faydalanarak daha az bir ceza alma imkanına kavuşarak suçun neden olduğu yabancılaşma ve dışlanmadan kurtulabilir.

TCK 314/3m. gereğince “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.” Ve TCK 221/3m. “ Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.” Etkin pişmanlık bu düzenlenmelere göre pişmanlık gösteren her kimse soruşturma öncesi ve yakalanma sonrasındaki dilim aşamasında oluşabilir.

Ayrıca TCK 221/1m. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.” Yani Failin örgüt kuruculuğu veya yöneticiliği suçundan ceza almamasına sebeptir.

TCK221/2m. “Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.” Örgüt üyeleri için özel etkin pişmanlık yolu düzenlenmesi vardır. Örgütün hiyerarşik yapılanmasını tamamlamış olmasına rağmen henüz adli merciler tarafından tespit edilmemiş olması ve hatta suç dahi işlememiş olması da mümkündür.

Eğer örgütten kendi özgür iradesiyle ayılmış ve örgüt kapsamında suç işlememiş ise etkin pişmanlıktan faydalanması mümkündür. Kişi örgütten ayrıldığını beyan etmiş olması, örgüt hakkında gerçek bilgi vermiş olması ve örgütten gerçekte özgür iradesiyle ayrılmış olup olmaması araştırılır. Yargılama esnasında bu bilgilerin doğrultusu araştırılması gerekir, yargılama mercileri bu bilgileri teyit etmekle yükümlüdür.

TCK221/3m. “Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.” Bu madde kapsamında ise herhangi bir suçun işlenmesine yardımcı olmayan ancak yakalan ekin pişmanlıktan faydalanabilir. Bu durumda örgüt üyesinin pişmanlık nedeniyle örgütün faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasının sağlanması beklenmektedir. Örgüt üyelerinin eşkallerinin, isimlerinin ve gerçek isimlerinin verilmesi veya gerçek kimliklerinin anlaşılmasına yarayacak doğru bilgilerin verilmesi yeterli olur.

TCK 221/4m. “Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.” Bu maddesine ise etkin pişmanlıktan faydalanan failler açısından en geniş düzenlemeyi içermektedir.

Peki gündem olan FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturmalarda nasıl faydalanılır?

FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturmaların 15 Temmuz’dan on binlerce kişinin soruşturmalara muhatap olduğu bilinmektedir. Bu kadar zorlu bir soruşturmanın bir anda on binlerce kişiyi muhatap alması hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Hemen herkesin bildiği vakıaları anlatan kişilerin etkin pişmanlıkta bulunduğu varsayılmıştır. Oysa etkin pişmanlık örgüte dışarıdan bakan birileri tarafından bilinmesi mümkün olmayan faydalı bilgiler ihtiva etmelidir. Zira bu bilgiler örgütün karanlık yüzüne, gizli yapılanmasına ve suç dünyasına ilişkindir. Bu bilgilere herkesin vakıf olması da mümkün değildir. Bazı uygulamalara bakıldığında adeta FETÖ/PDY üyesidir diyenlerin etkin pişmanlıktan faydalandırıldığı görülmektedir. Soruşturma geçiren hemen herkese etkin pişmanlığın dayatıldığını gösteren, dolayısıyla suçun ikrarına zorlamak anlamına gelecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat