Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Aldığımız ürünün hatalı çıkması veya başkaca sebeplerle tüketici hakem heyetlerinin yolunu tutarız. Akabinde tüketici hakem heyetlerinden ürün bedelinin iadesi yönünde karar çıktığı zaman buna karşı ne yapabiliriz? Bu konuda tüketicilerin çoğu kararı aldığı zaman firmaya başvurmaktadır. Halbuki söz konusu kararı icraya koyarak doğrudan ücreti talep edebilirsiniz. Hakem kararları satıcıya veya bankaya zaten tebliğ edilmektedir. Dolayısıyla elimizdeki karar aslını hiçbir şekilde satıcı veya bankaya vermemeliyiz.
Her yıl Hakem heyeti parasal miktarları değişmektedir.  Bağlayıcı miktarda olan kararlar karşı tarafça (satıcı/sağlayıcı) yasal 15 günlük süre içerisinde bir üst merciye itiraz başvurusu yapmaz ise bu durumda hakem heyeti kararı kesinleşmiş olur. Bu durum kararın icrasını durdurmaz.
Dolayısıyla hiçbir şekilde elinizdeki Tüketici Hakem heyeti kararı ile bankaya veya satıcıya bizzat giderek talepte bulunmayınız.  Diğer bir deyişle karar kendisine tebliğ edilmiş banka veya satıcı hemen kararın gereğini yerine getirmesi gerekir.
Bu durumda yerleşim yerimizdeki icra müdürlüğüne bizzat veya avukatımız aracılığıyla başvurumuzu yapabiliriz.
Eğer tüketici kendisi başvurusunu yapacak ise, işte bu durumda aşağıdaki yol mutlaka izlenmelidir.
1-Önceden Tüketici Hakem Heyeti Karar aslından 3 (Üç) adet fotokopi alınız. Birini kendinizde mutlaka saklayınız. Sonra Tüketici Hakem Heyeti karar aslını ve fotokopisini, kapaklı dava dosyası, icra formu örnek:1 (2 Adet) ve örnek:4-5 (2 Adet) ve tebligat zarfı ile birlikte icra tevzi bürosuna götürünüz. Yapılan işlemin ardından yönlendirildiğiniz icra müdürlüğüne giderek dosyanın görüldü işlemini yapınız. Daha sonra dosya esas numarası verilecektir. Harç ödemesini yapınız.
2-İcra Müdürlüğünce hesaplanacak icra harç ve masraflarını yatırdıktan sonra dosyanızı, içindeki belgelerin “Tarama işlemi” için tarama bürosuna götürünüz.
3-Tarama işlemi biten dosyanızı tekrar icra müdürlüğündeki görevliye teslim ediniz.
Yukarıda yazılı olanları yaptıktan sonra işleminiz tamamlanmış demektir.
Eğer bunları yapmak sizin için zor geliyorsa kararı bir avukata götürerek icraya koymasını talep edebilirsiniz.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat