Etkin Pişmanlık Halinde Hükmedilen Güvenlik Tedbirinin İnfazı Nasıl Yapılır?

İş davalarında avukatların en sık yaptığı hatalar

Etkin Pişmanlık Halinde Hükmedilen Güvenlik Tedbirinin İnfazı Nasıl Yapılır?

Etkin pişmanlık halinde hükmedilen güvenlik tedbirlerinin infazı Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin 74 ve 75. maddelerine yerine getirilir.

5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince etkin piş­manlıktan yararlanan hükümlüler hakkında verilen denetimli serbestlik tedbirini içeren ilam, mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet baş­savcılığınca ilam denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya gönderilir.

Şube müdürlüğü veya büroca ilam, denetimli serbestlik defterine kaydedilir.

Hükümlüye on gün içinde şube müdürlüğü veya büroya başvurması için bildirim yapılır. Süresinde şube müdürlüğü veya büroya başvuran hükümlüye denetim planı hazırlanır. Denetleme memuru tarafından hazırlanan denetleme planı denetim görevlisinin onayı ile uygulamaya koyulur. Denetleme planında, etkin pişmanlık halinde hükmedilen güvenlik tedbirinin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Bu kapsamda hükümlüye önce uyum sorununun çözümü için belirli aralıklarla psiko-sosyal yardım yapılır. Ayrıca kendisine örgüt ve çevresi ile ilişkiye girmemesi konusunda uyarılarda bulunulur.

Hükümlüye psiko-sosyal yardım talep edip etmediği sorulur. Talep etmesi halinde, kendisine psiko-sosyal yardım yapılır. Bu kapsamda kendisine örgüt ve çev­resi ile ilişki kurmaması konusunda uyarılarda bulunulur.

Şube müdürlüğü veya büroca hazırlanan denetim planı; hükümlüye, kolluğa ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

Hükümlünün güvenlik tedbirine uyup uymadığı şube müdürlüğü veya büroca her zaman denetlenir.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile kolluğa hükümlünün bu çevre içinde bulunup bulunmadığı hususunun kontrol edilmesi için yazı yazılır.

Güvenlik tedbirinin başlama tarihi, şube müdürlüğü veya büroca kararın hükümlüye bildirildiği tarihtir. Ancak hapis cezasına hükmedilmesi halinde bu sün salıverme tarihinden itibaren başlar.

Hükümlünün, haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmaksızın on gün içinde şube müdürlüğü veya büroya başvurmaması veya denelim planı ile kendisine yapılan uyarılara uymadığının belirlenmesi ya da ilgili kııııım veya kuruluşlar ya da kolluk tarafından örgüt ile ilişki kurduğunun bildirilmesi halinde durum, mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına bildirilerek evrak kollukla ilgili kurum ve kuruluştan istenir ve kayıt kapatılır.

Etkin pişmanlık hâlinde hükmedilen güvenlik tedbiri infaz edildikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlar ile kolluktan evrakın iadesi istenir, kayıt kapatılır ve evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat