Eski Hale Getirme Nedir? Eski Hale Getirme Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Eski Hale Getirme Nedir? Eski Hale Getirme Nasıl Yapılır?

Eski hale getirme nedir?

Kusuru olmaksızın bir süreyi kaçırmış olan kişinin yetkili merciye başvurararak kanundaki sürenin tekrar başlatılmasıdır.

Kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir.

Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişi kusursuz sayılır. (CMK/40)

Süreler nasıl hesaplanır?

Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar.

Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.

Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer.

Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter. (CMK/39)

Eski hale getirme dilekçesi ne zaman verilebilir?

Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir. (CMK/41)

Eski hale getirme dilekçesinde neler olmalıdır?

Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir.

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine neresi karar verir?

Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir. (CMK/42)

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilen karar kesin midir?

Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddine ilişkin karara karşı kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilir.

Eski hale getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat