EMLAK KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

EMLAK KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

CİNSİ                   :

İLİ                        :

İLÇESİ                 :

MAHALLESİ       :

SOKAĞI              :

KAPI NO             :

PAFTA NO          :

ADA NO              :

PARSEL NO        :

Kiracı ……………..………….ile kiraya veren ………………………yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda kiralanması için anlaşmışlardır.

1 – Kiraya veren, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj hariç/dâhil) ……….……TL’dan kiralamayı kabul etmiştir.

2 – Kiralama bedeline mahsuben, Kiracı’dan …………..…TL kaparo alınmıştır.

3 – Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan kiracı, bu emlağı kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. Kiraya veren vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

4 – Kiracı kendisine bu sözleşmeyi sağlayan emlakçı’ya sözleşmenin imzasından itibaren yıllık brüt (stopaj dâhil) kiralama bedelinin %10’u +KDV hizmet ücreti ödemeyi kabul etmektedir.

5 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini de ödeyecektir.

6 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/..…

Kiracı Emlak Komisyoncusu Kiraya Veren

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat